En ”greenscreen”  är en teknik som används vid digital filmredigering. Som namnet redan antyder handlar det om en grön yta som befinner sig bakom det som filmas. Med en app som Green Screen by Do Ink går det sedan att ersätta den filmade gröna bakgrunden med valfri annan bild eller film. Ett vanligt användningsområde för greenscreen-tekniken är nyhetsprogrammen i tv eller filmer som kräver effekter t.ex. quidditchscenerna i Harry Potter.

Greenscreen är kul och lätt att jobba med. Allt som behövs är en grön bakgrund, iPad eller liknande och en app eller program som kan ersätta den gröna bakgrunden. Filmerna nedan är filmade med en iPad och redigerade i en app som heter Green Screen by Do Ink. Därefter har de klipps ihop i iMovie.