Therese Söderström, om Malins besök på Göinge Utbildningscenter i Sibbhult 5 juni 2019

 

Vi är mycket nöjda med vår halvdag med Malin Andersson på vår skola! En kollega till mig träffade Malin på en mässa, och efter denna första kontakt diskuterade vi i arbetslaget om ett besök skulle passa oss under vår temavecka för eleverna senare under terminen. Temat var ”Leva tillsammans” och vi ville ha ett brett fokus, där livsfrågor och värdegrund stod i centrum. Filmen Blodssystrar passade utmärkt in i projektet, då den handlar om två systrar från Azerbajdzjan som försöker skapa sig en tillvaro i Sverige. Filmen tar upp frågor om trauma, identitet, framtidsdrömmar och familj på ett naturligt sätt och är allmängiltig för elever från många olika bakgrunder, men eftersom våra elever till allra största del är nyanlända invandrare var intresset extra stort, och vi som pedagoger upplevde att även lite svårflörtade elever följde handlingen noga.

Vår elevgrupp är i åldern 16-18 år, och vi såg 60-minutersversionen. Många var berörda av filmen; både elever och personal. Jag upplevde filmen som tydlig att förstå i både sitt talade språk och sitt bildspråk, och den passar mycket bra även för elever som inte har hunnit lära sig så mycket svenska ännu. Filmen är även textad på svenska.

Vi i arbetslaget var med under filmvisningen och skötte indelningen av elever i grupper om cirka 10 elever/grupp, vilka samtalade med Malin om filmen och deras intryck och tankar. Vi roterade sedan grupperna så att alla grupper fick minst 15 minuter med Malin. Man hade med fördel kunnat utsträcka tiden något till 20-25 minuter.

Malin höll ensam i samtalet med eleverna, och vi upplevde att många elever var mycket positiva till samtalen och berömde Malin efteråt för att hon var ”snäll” och lätt att prata med. Vi fick även mycket positiv respons från elever som önskade att Malin skulle komma tillbaka till oss för ytterligare ett besök, gärna för att visa mera om film som hantverk och hur man berättar en historia.

Redan nu planerar vår studie- och yrkesvägledare på skolan för att samarbeta vidare med Malin Andersson kring att väcka intresse och förmedla kunskap om skapande och kreativa yrken. Vi i arbetslag IM på GUC kommer även att diskutera ett längre besök av Malin Andersson inför nästa läsår, då vi hoppas ha egna ekonomiska medel för att kunna genomföra en heldag där eleverna får prova på eget filmskapande.