Vad vill du arbeta med när du blir stor?

Ja, den frågan har vi kanske alla fått när vi var yngre och säkert också nyfiket själva ställt till ett barn någon gång. Att prata om arbete och olika yrken brukar man göra med elever redan i tidig ålder. Med tiden kommer man i undervisningen in på andra saker kring arbete, inkomst och pengar, som vad en inkomst kan betyda för ekonomin privat och utifrån ett välfärdsperspektiv med att till exempel att betala skatt.

Att barn och ungdomar sen växer upp under olika förutsättningar där utbildning och syn på framtid kan skilja är också något att prata om. Livet ger olika val och konsekvenserna blir inte alltid som man tänkt sig. Men det kan också öppna upp för något annat. Spelfilmerna nedan är ett axplock från utbudet, utvalda med en extra tanke på just diskussioner kring val, förutsättningar och sociala skillnader.

 

Vad säger läroplanen?

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Årskurs 1–3

Att leva i närområdet:

  • Yrken och verksamheter i närområdet.

Årskurs 4–6

Samhällsresurser och fördelning:

  • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Årskurs 7–9

Individer och gemenskaper:

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Samhällsresurser och fördelning:

  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

 

Filmtips

Här kommer användbara filmer för diskussion när det gäller Framtidsdrömmar, arbetsliv och ekonomi, för olika målgrupper. Tänk på att en film som t ex passar för åk 7-9 även kan passa för gymnasieelever eller att film för åk 4-6 även kan passa för åk 7-9, så släng även gärna blick på tipsen för målgruppen under den du söker material för!

 

Åk F-3 och 4-6

Privatekonomi för barn – Fanny och Noa behöver hjälp med att göra en budget, och då får de veta mer om vad inkomster och utgifter är. De stöter även på begrepp inom ekonomi såsom kredit, ränta, lån och spendera. De upptäcker också att det finns olika sätt att betala. Hur ska de få pengarna att räcka till sina drömmar? Målgrupp: Från 6 år.

Våra yrken – Utbildningsklipp om polis och brandman. Målgrupp: Från 7 år.

På väg till skolan – Vi får följa fyra elever från fyra olika hörn av världen. De delar en törst efter kunskap. De själva och deras familjer vet att utbildning är avgörande inför framtiden, kanske till och med för deras överlevnad. Målgrupp: Från 7 år.

Den stora dagen – Pascal Plisson tar oss till fyra av världens utsatta områden och låter oss möta fyra nya barn. Denna gång följer vi barnen när de försöker överkomma sina utbildningsmässiga och fysiska prövningar för att nå sina mål och kanske kunna ändra sina liv radikalt. Målgrupp: Från 7 år.

 

Åk 7-9 och gymnasiet

Pink Rider – Pink Rider är en intim och personlig reflektion över 2000-talets arbetsförhållanden, sett ur ett cykelbuds synvinkel. Genom nostalgi och frustration fördjupas förståelsen för arbetarens situation i den så kallade gigekonomin. Allt till tonerna av svensk punk. Målgrupp: Från 13 år.

Berry Pickers – Två thailändska bröder är i Sverige för att plocka bär, men en kraftig värmebölja i fjällen har hindrat tillväxten. Medan bröderna förtvivlar, skuldsatta för resan, badar turistande svenskar i fjällsjöarna. Desperationen växer i en drabbande film om globala klasskillnader och gigekonomin.   Målgrupp: Från 13 år.

Framtidsdrömmar – Möt ungdomar i Helsingborg som berättar om sina framtidsdrömmar och sina planer om hur de ska nå dit. Men också hur de vill att deras liv ser ut om 20 år. Möt även människor i olika offentliga instanser som arbetar med att stötta och driva utvecklingen mot en ljusare framtid. Målgrupp: 13 år.

Yrkestips – serie med presentation av fyra olika yrken: väktare, skärgårdskapten, elektriker och personlig tränare. Målgrupp: Från 13 år.

Förstå sammanhanget – Börskrasch, Roosevelt och The New Deal – Roosevelts ”New Deal” innebar på 1930-talet nya lagar och reformer som räddningsplan för banker, offentliga satsningar och fler jobb. Vad mer innebar The New Deal? Målgrupp: Från 13 år.

Ekonomi – investera eller spendera – Den kapitelindelade filmen tar upp ekonomiska teorier och begrepp på ett lättfattligt sätt. Den kopplar ihop privatekonomi och företagsekonomi när den beskriver hur behov, tillgång och efterfrågan styr ekonomiska beslut som måste tas. Men även att man ibland måste försaka vid en satsning eller val av investering. Målgrupp: Från 13 år.

Ekonomins grunder – Privatekonomi – Vi går bland annat igenom begrepp som disponibel inkomst, borgen och budget. Vi ska också titta på hållbar konsumtion – att bli medveten om hur och vad du konsumerar gynnar både din plånbok och din omvärld. Målgrupp: Från 13 år.

Ekonomins grunder – Samhällsekonomi – Vi lär oss begrepp som samhällsaktörer, ekonomiska kretslopp och ekonomiska system. Vi får dessutom veta vad skatt och BNP är för något. Målgrupp: Från 13 år.

Ekonomins grunder – Myndigheter och lagar – Ekonomi är viktigt, och för att vårt samhälle ska kunna ha ett väl fungerande ekonomiskt system finns det lagar och regler som företag och privatpersoner måste följa. Men det är inte alltid lätt att veta sina rättigheter och skyldigheter. Målgrupp: Från 13 år.

Ekonomins grunder – Företagsekonomi – Två delar. Företagsekonomi kan vara ett komplicerat begrepp. I de här filmerna reder man ut några av de delar som företagsekonomi utgörs av. Målgrupp: Från 13 år.

Ekonomins grunder – Aktiemarknaden – börsen och långsiktigt sparande – I den här filmen ska vi lära oss om aktiemarknaden – hur den fungerar och dess olika delar. Målgrupp: Från 13 år.

Sveriges välfärd – hur fungerar den? I den här filmen ska vi lära oss om hur Sveriges välfärdssystem egentligen fungerar och varför vi betalar skatt. Vi ska också titta på hur Sverige blev ett så kallat välfärdssamhälle. Målgrupp: Från 13 år.

Jobb på kvinnors villkor – Dokumentär. I filmen får vi besöka jämlika arbetsplatser där kvinnor lyfts, där föräldraledighet inte är ett handikapp. Vi får se ett nytt sätt att se på kvinnors sociala situation och hur man demonterar fördomarna som håller kvinnorna tillbaka på jobbet, och samhället i stort. Målgrupp: Från 13 år.

Lön utan jobb – Dokumentär. 2300-talet. Mycket har hänt de senaste 300 åren. Prylar intresserar inte folk längre. Ingen behöver vara hungrig och behovet att äga saker är borta. Tidigare i människans historia togs våra gemensamma resurser som mark, vatten och luft i beslag av ett fåtal. Men nuförtiden på 2300-talet finns inga pengar och naturresurserna ägs gemensamt. Förändringen inträffade i början på 2000-talet med en enkel idé om en garanterad basinkomst eller medborgarlön. För varför skulle fattigdom accepteras samtidigt som varor överproducerades? Målgrupp: Från 13 år.

Kort om: Medborgarlön – Var finns medborgarlön idag? Idén vävs även in i den västerländska välfärdens nuvarande och dyra system med sjukförsäkringar och bidrag och antropologen Graeber nämner att upp till 30 % arbetare upplever att de inte gör något meningsfullt på sitt jobb. Vilka är fördelarna med medborgarlön? Målgrupp: Från 13 år.

Kort om: Donutekonomin – En engelsk professor har bearbetat fram en idé som hon kallar Donutekonomin. Hon ser den som ett alternativ till den rådande, ständigt växande ekonomin, ett alternativ som inte genererar stora förändringar i individens liv och ger mindre klimatavtryck. Kan vi fortfarande generera jobb och välfärd med ett annat ekonomiskt system? Målgrupp: Från 13 år.

Amazon – bakom kulisserna – Dokumentär. E-handelsföretaget Amazon har blivit den största återförsäljaren i världen. Amazon säljer numera alla typer av varor, från leksaker till mat och medicin. Hur har företaget byggt sin framgång? I filmen går en reporter under täckmantel och visar hur arbetsvillkoren är. Målgrupp: Från 13 år.

Arbetsmiljö – olyckor och tillbud – Unga drabbas i högre utsträckning av allvarliga skador i arbetslivet än äldre. Vad beror det på? Och hur kan man undvika det? Målgrupp: Från 13 år.

Arbetsmiljö – mobbad på jobbet – Mellan 100-300 personer begår självmord i Sverige varje år på grund av mobbning i arbetslivet. Lasse Persson är en av dem. I den här filmen får du träffa hans fru Maria Lundqvist-Persson och hans dotter Lovisa Persson som berättar hur Lasse upplevde sin sista tid i arbetslivet. Målgrupp: Från 15 år.

Arbetsmiljö – mobbning i arbetslivet – Mobbning är ett stort samhällsproblem och orsakar mycket lidande. Vem som helst kan bli utsatt. Vad beror det på och hur kan det undvikas? Vilka skador kan det orsaka? Hur kan man få stöd om man blir drabbad? Målgrupp: Från 15 år.

Framtidsfokus – Inkomstklyftor – De senaste 30 åren har inkomstskillnaderna i världen ökat. En procent av de rikaste äger idag mer än hälften av världens rikedomar. Vad innebär det för människor och samhälle? Hur kan klyftorna minskas? Målgrupp: Från 14 år.

 

Spelfilm med fokus på samhälle, osäkra arbetsvillkor, arbetslöshet, arbetsliv och samhällskritik

Till drömmarnas land – Drama. Sabina har rest från Rumänien till det lilla svenska samhället Holmsund med sina romska bröder. De arbetar i ett garage och Sabina ska söka jobb. Elin, som är uppvuxen i Holmsund, står i kyrkan och sjunger Den blomstertid nu kommer. Ett sommarlov ska just börja och Sabina ska lära känna Elin. En film om invandring och om att starta ett nytt liv i ett nytt land. Målgrupp: Från 12 år.

En oväntad vänskap – Drama. Driss, en ung kille från förorten som precis kommit ut från fängelset, anställs genom en händelse som personlig assistent till den oförskämt rike, men också mycket ensamme aristokraten Phillip som blivit förlamad efter en drakflygningsolycka. Målgrupp: Från 13 år.

The upside – Drama och en feelgood-komedi om vänskapen mellan ett omaka par och är löst baserad på den franska jättesuccén ”En oväntad vänskap”. Målgrupp: Från 13 år.

Dröm vidare – Drama. Ett socialrealistiskt ungdomsdrama om förorten, segregering, fattigdom, klass och grupptryck. Mirja vill bryta med det kriminella livet. Hon har en lillasyster att måna om när mamman blir sjukare. Men hur ska hon få ett jobb och hur ska hon få kompisarna att fatta? Målgrupp: Från 13 år.

De osynliga – Drama. Ett center för hemlösa kvinnor tvingas stänga med kort varsel när kommunen ska spara pengar. Nu gäller det för socialarbetarna som driver centret att på tre månader hjälpa kvinnorna tillbaka in i samhället. För att lyckas skyr de inga medel. Målgrupp: Från 13 år.

The Old Oak – Drama. Den nedgångna puben The Old Oak för en tynande tillvaro i en alltmer avfolkad nordengelsk gruvby. När ett antal syriska flyktingar kommer till samhället blir stämningen laddad bland byborna, som kämpar med sina egna problem. Men när pubägaren TJ Ballantyne blir vän med flyktingen Yara börjar han snart se möjligheter snarare än hot. Målgrupp: Från 14 år.

Jag, Daniel Blake – Drama av samma filmskapare som till Sorry we missed you. Om en bristfällig välfärd i nyliberalismens spår och en byggjobbares kämpaglöd och hjälpsamhet gentemot andra. Målgrupp: Från 14 år.

Mjölkkriget – Drama/komedi. Den viljestarka, upproriska mjölkbonden Inga bestämmer sig för att förklara krig mot det kooperativ som styr med maffiametoder i ett litet isländskt samhälle. Oddsen är emot henne efter makens plötsliga bortgång, gården är skuldsatt och mjölkpriserna pressade. Men Inga sätter man sig inte på i första taget! När hon konfronterats med kooperativets hänsynslöse chef står det klart för henne att hon måste få med sig byns övriga bönder på sin sida för att vinna. Målgrupp: Från 14 år.

Världens bästa chef – Drama. Med ett leende och en faderlig hand styr Blanco sitt framgångsrika företag i industrivågsbranschen. Att alla anställda är som en stor familj är han noga med att påpeka i alla officiella sammanhang. Men bakom den jovialiska fasaden är det mindre gemytligt. Målgrupp: Från 15 år.

Sorry we missed you – Drama. En gripande, stark film om vanliga människors kamp för en dräglig tillvaro. Skickligt om brittiskt klassamhälle och fällan med osäkra arbetsvillkor. Målgrupp: Från 15 år.

Äta, sova, dö – Drama. En film om arbetets betydelse i våra liv och för vår identitet och vårt människovärde. Den driftiga Rasa ger dagens arbetslinje ett ansikte men belyser också de svårigheter människor på avfolkade ställen och med sämre förutsättningar kan ha att skapa den framtid de drömmer om. Målgrupp: Från 15 år.

Jorden vi ärvde – Drama. Den sanna historien om en lantbrukares kamp för familjens gård. Familjen Jarjeau har varit lantbrukare i generationer. Både far och son arbetar på gården, men sonen är på gränsen till ett sammanbrott. Han har drivor av skulder och pappan gör inte livet lättare. Landsbygdsdrama om kampen för överlevnad i en lantbrukarfamilj som funnits i generationer. Men de nya tiderna är krävande, liksom relationerna inom familjen. Målgrupp: Från 15 år.

Luzzu – Drama. Den nyblivne pappan Jesmark tvingas in i den maltesiska fiskeindustrins undre värld för att få livet att gå runt. Han kastas in i en samvetskonflikt när han bryter med det traditionella fisket han växt upp i samtidigt som hans relation knakar i fogarna. Målgrupp: Från 15 år.

Måste Gitt – Drama. Vi följer Metin, en ung man i en av Stockholms förorter där oskrivna lagar gäller. Metin är annorlunda, han skriver dagbok om allt han ser och gör, namn och platser dokumenteras i minsta detalj. När boken försvinner raserar hans liv. Han vet att om polisen hittar den så kommer halva Jordbro att åka fast. Skulle den dyka upp hos maffian, ja, då är han död. Istället hamnar den hos ett bokförlag, som ser potentialen i att publicera den! Filmen sätter fokus på kulturkrocken mellan samhällsklasser men här finns också likheter. Metin vill skapa sig en framtid och lämna sitt förflutna bakom sig, är det möjligt? Målgrupp: Från 16 år.

 

Spelfilm med fokus på ungdomar som står inför val och förändring

Vidare – Kortfilm/drama. Sommaren är snart över och imorgon flyttar Misha utomlands medan Fanny stannar. Avundsjuka och känslorna över att bli ensam kvar möts av en Misha som inte vill tänka på det som ska komma, utan vill ha kul, skapa minnen och göra allt det bästa – en sista gång. Rädslan kommer upp till ytan, allt kan vara annorlunda imorgon. Målgrupp: Från 12 år.

Oskuldens tid – Drama. Det är sommar och allt är toppen för 15-åriga Lis. Hon kommer in på klubben, dansar med kompisarna och hånglar med den coola äldre killen. Under ytan är det inte så bra. Hon är hårt styrd hemifrån och drömmer om att lämna byn för att gå på cirkusskola i Barcelona. En uppväxtskildring som stilsäkert fångar livet i den lilla spanska hålan där alla känner alla och ramarna är små för hur en får vara. Målgrupp: Från 13 år.

Sami, Joe och jag – Drama. Zurich. Sami, Joe och Leyla är tre levnadsglada tonåringar som ser fram emot sommaren och livet efter skolan. De blickar framåt men deras förutsättningar skiljer sig åt. Målgrupp: Från 13 år.

The hill where lionesses roar – Drama. Mitt bland bergen i Kosovo lever tre oskiljaktiga vänner, Li, Jeta och Qe. De är uttråkade och rastlösa men förhoppningsfulla om att bli antagna till universitetet. Deras hjärtan pulserar av drömmar, men varje artär känns som om den leder till en återvändsgränd. När de inte kommer in på universitetet och ser sina drömmar krossas ännu en gång bestämmer sig vännerna för att bilda ett gäng. Målgrupp: Från 13 år.

De ovanliga – Drama. Bruno tar hand om autistiska unga och Malik hjälper ungdomar från svåra förhållanden att hitta sin plats i tillvaron. Vännerna får energi av lika delar medmänsklighet och uppfinningsrikedom, och när Maliks vilsna själar hjälper till att ta hand om de autistiska ungdomarna i Brunos vård öppnas nya världar upp för dem alla. Målgrupp: Från 13 år.

Mina bröder och jag – Drama. Nour bor med sina tre äldre bröder i en fransk kuststad dit turisterna vallfärdar. Själv ska han göra samhällstjänst på sin skola och turas om med bröderna att se efter mamman, som ligger döende i ett rum i lägenheten där de bor. Räkningar ska betalas och alla gör sitt bästa för att resolut och helst så lagligt som möjligt få ekonomin att gå ihop. Men i den pragmatiska tillvaron korsas Nours väg med Sarahs, som håller sommarkurser i opera. Snart finner han sig indragen i en spirande passion som hans bröder nog varken skulle förstå eller acceptera? Målgrupp: Från 12 år.

 

Vad är en samling?

Du vet väl om att du kan spara samlingar i vår Mediekatalog. Här har vi skapat en samling till just dessa filmer, om du vill spara tipsen på plats i Mediekatalogen för senare användning.

Till samlingen Framtidsdrömmar, arbetsliv och ekonomi.

 

Kombinera med!

Resursbanken

I vår Resursbank hittar du flera fria resurser, som också kan passa att besöka i arbetet med detta tema: