Folkmord, eller som det även kallas genocid, är den medvetna och systematiska förstörelsen av en etnisk, religiös eller nationell grupp. Första gången som brottsrubriceringen folkmord togs i bruk var inför Nürnbergprocessen, i följderna av det andra världskriget. Det var den polske juristen Raphaël Lemkin som skapade begreppet genocid.

1948 upprättades genom FN:s försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Gärningarna som räknas upp i konventionen är:

 • Att döda medlemmar av gruppen.
 • Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslag eller själslig skada.
 • Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång.
 • Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen.
 • Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

(Ur handledning till filmen Folkmord – Genocidium)

 

Vad säger läroplanerna om förtryck och folkmord?

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Imperialism och världskrig, cirka 1850-1950

 • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar
  och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.
 • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder
  historia för att skapa opinion eller legitimera makt.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

 • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper
  använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar
  om framtiden

Läs mer i Lgr22.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Rättigheter och rättsskipning

 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt
  arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Läs mer i Lgr22 .

 

Undervisningen i kursen Historia 1a1 på gymnasiet ska behandla följande centrala innehåll:
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Läs mer i kursplan för ämnet historia.

 

Filmtips

Vi vill tipsa om film som kan passa för undervisning om folkmord i historia och samhällskunskap. Här kommer ett urval av film, passande för att diskutera och prata om både händelser och efterspel.

 

Åk 7-9 och gymnasiet

Armeniska folkmordet 1915-1917

Folkmordet på armenierna – Mer än en miljon armenier dog mellan 1915 och 1916 i massakrer eller brutala deportationer. Det var ett av 1900-talets värsta folkmord och ett av de mest kontroversiella. Filmen visar upp rapporter och dokument skrivna av västerländska diplomater stationerade i det osmanska riket där händelserna växte fram. Historiska dokumentärfilmer blandas med personliga berättelser från överlevande från folkmordet, liksom arkiverat material från ottomanska myndigheter. Målgrupp: Från 13 år.

 

Förintelsen 1933-1945

SHOA – Serie med sex utbildningsklipp. Vad hände? Vilka spår har det gett? Aldrig att glömma. Folkmord då och senare. Målgrupp: Från 13 år.

Förstå sammanhanget – Nürnbergprocessen – 20 november 1945, kort efter att andra världskriget tagit slut, inleddes historiens största rättsprocess i tingshuset i Nürnberg, Tyskland. 21 av de högsta nazistledarna placerades på de anklagades bänk för att möta en internationell militärdomstol, åtalade för grövre krigsförbrytelser. Målgrupp: Från 13 år.

En labyrint av lögner – Drama. Efterkrigstidens Tyskland. Det är högkonjunktur i ett krigstrött Tyskland som vill glömma andra världskrigets fasor och fokusera på framtiden. När en journalist råkar identifiera en lärare på en skolgård som en tidigare vakt från Auschwitz vill ingen ta i frågan förutom den unge åklagaren Johann Radmann. Med orubblig vilja hittar Radmann ett flerertal SS-män som tjänstgjort i förintelseläger. Men fasorna från det förflutna och fientlighet i arbetet för Johann allt närmare ett sammanbrott. Målgrupp: Från 15 år.

 

Folkmordet i Rwanda 1994

Världens händelser – Folkmordet i Rwanda – Konflikten mellan Hutu och Tutsi sätts i ett sammanhang och kopplas bak till koloniseringens dagar. Dessutom belyses FN:s roll vid konflikten med bilder från nyhetsarkivet. Målgrupp: Från 13 år.

Folkmordet i Rwanda – 2019 är det 25 år sedan folkmordet på tutsibefolkningen i Rwanda. På bara tre månader dödades över 800 000 människor. Grannar mördade grannar, vänner mördade vänner. Hur kunde folkmordet ske? Och hur går ett land vidare efter ett folkmord? Målgrupp: Från 13 år.

Folkmordet i Rwanda – vittnesmål – Serie i tio avsnitt. Folkmordet på tutsiminoriteten i Rwanda 1994 är ett av de mest brutala folkmorden i vår tid. På bara tre månader dödas nästan en miljon människor. I den här serien, inspelad både i Rwanda och Sverige, får vi möta 10 personer som var där – och överlevde. Målgrupp: Från 13 år.

Litet land – Drama. Tioåriga Gabriel bor i ett litet land omgivet av stora konflikter. Hans barndom i Burundi är omvärldens slitningar till trots sorglös och äventyrlig. Men när oroligheterna i grannlandet Rwanda trappas upp, förändras även Gabriels liv för alltid. Filmen utspelar sig under de blodiga åren i början av 1990-talet då inbördeskriget i Rwanda ledde till ett av de värsta folkmorden i modern historia. Filmen är baserad på Gaël Fayes hyllade debutroman med samma namn. Målgrupp: Från 15 år.

Shooting dogs (OBS! Bokas som DVD) – Drama. Över 800 000 tutsier kommer att ha dödats innan folkmorden i Rwanda är över. Starkt och gripande drama baserat på verkliga händelser som utspelar sig i Rwanda 1994. Den åldrade prästen Christopher och den unge och idealistiske läraren Joe, båda från Storbritannien, skyddar ett tusental tutsier på sin skola i huvudstaden Kigali. Men omvärlden vänder ryggen till och FNs trupper beordras lämna landet. De båda männen står nu inför det livsviktiga valet att antingen stanna kvar med sina elever och möta ödet eller fly till tryggheten i hemlandet. Målgrupp: Från 15 år.

 

Massakern i Srebrenica 1995

Världens händelser – Massakern i Srebrenica – Närmare 8 000 personer mördas systematiskt, som en del av ett pågående folkmord, i den första stora massakern i Europa efter andra världskriget. Filmen skildrar bakgrunden och konsekvenserna av händelserna i Srebrenica 1995. Målgrupp: Från 13 år.

Quo vadis, Aida? – Drama. Bosnien, juli 1995. Aida är översättare för FN i den lilla staden Srebrenica. När den serbiska armén övertar staden söker tusentals medborgare skydd i FN-lägret, bland dem Aidas man och två söner. Alla får inte plats och situationen blir alltmer kaotisk. Från sin position som tolk åt ledningen hör och ser hon vad som är på väg att hända. Men hur långt kan hon gå för att rädda sin egen familj? Målgrupp: Från 15 år.

 

Förvisning av rohingyerna i Myanmar 2017-

Förvisade – sanningen om rohingyerna – Dokumentär. Trots att den muslimska minoritetsbefolkningen rohingya levt i Myanmar i århundraden nekas de medborgarskap, rösträtt och kan inte röra sig fritt. Sedan militären tog makten i landet 1962 har deras byar bränts ned, och både män och kvinnor har utsatts för systematiska våldtäkter. FN-tjänstemän och Human Rights Watch beskriver förföljelsen av rohingya som etnisk rensning. Målgrupp: Från 15 år.

 

Vad är en samling?

Du vet väl om att du kan spara samlingar i vår Mediekatalog! Här har vi skapat samling till just dessa filmer, om du vill spara tipsen på plats i Mediekatalogen för senare användning.

Till samlingen Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.

 

Kombinera med!

Resursbank

I vår Resursbank hittar du flera fria resurser, som också kan passa att besöka i arbetet med detta tema:

 • Forum för levande historia
 • Medborgarspelet – Judiska museet
 • Amnesty Skola
 • FN i skolan

 

Tema och aktuella händelser

Under Tema och aktuella händelser kan du hitta mer som kanske kan vara användbart till ditt arbete kring förtryck, folkfördrivningar och folkmord:

 

Film om grupptryck och mänskligt beteende

Die Welle – Drama. Skulle Hitler ha lyckats idag? Den frågan ställer sig gymnasieläraren Rainer Wenger, och genomför ett kontroversiellt experiment i sin skolklass. Den hårda disciplin han inför påverkar eleverna på ett sätt ingen hade räknat med och försöket utvecklas till en okontrollerbar våg av våld som når långt utanför klassrummets väggar. Dennis Gansels prisbelönade film skildrar knivskarpt de dramatiska dygnen fram till den obevekliga upplösningen – ett experiment i ondska som slutar i katastrof. Målgrupp: Från 13 år.

The Experiment – Drama. 26 främlingar får chansen att delta i en välbetald studie i mänskligt beteende, där de under två veckors tid ska vistas som fångar och vakter i en simulerad fängelsemiljö. Männen delas slumpmässigt in i sina roller och från början tar ingen scenariot på allvar, förutom vakten Barris (Whitaker), som snabbt intar ledarpositionen. När fången Travis (Brody) ifrågasätter hans överdrivna metoder, sätts en spiral av sadism, våld och vansinne igång. Frågan är hur långt det får gå innan experimentet avbryts. Målgrupp: Från 15 år.

Experimenter – Drama. Året är 1961 och socialpsykologen Stanley Milgram utformar sina ökända lydnadsexperiment vid universitetet i Yale. Deltagarna sätts i olika rum där den ene ställer frågor och den andre ska besvara dem. Vid varje felaktigt svar ska frågeställaren ge den andre en elchock. Trots att många betvivlar Milgrams teori om att deltagarna skulle fortsätta med experimentet trots att de hör skriken av smärta från rummet intill, ökar volttalen till allt högre nivåer – till dödliga nivåer. Målgrupp: Från 16 år.