Skolverket

Skolverket har valt att samla stödmaterial i olika ämnen på sin sida. Det finns flera sidor som behandlar hur man arbeta med källkritik.

Guide för källkritik för lärare

Källkritik för yngre elever

Källkritik för elever i årskurs 7-9

Källkritik för gymnasieskolan

Resurser för undervisning i källkritik

 

Skolverket: Lärportalen

I Skolverkets lärportal finns en modul som heter Digital kompetens. I den finns två delar som riktar sig mot användandet av nätet: Kritiskt användande av nätet och Säker användning av nätet

 

Statens medieråd

Lär om medier – för vuxna i barns och ungas närhet är medierådets satsning för att öka kunskapen om media och information. Innehållet vänder sig till lärare på grundskola, gymnasium, bibliotekarier, föräldrar och har koppling till läroplanen. Här hittar du både utbildningen ”MIK för mig” och undervisningsmaterial.

 

IIS – Internetstiftelsen i Sverige

Internetstiftelse i Sverige ger ut internetguider som finns dels i pdf-format men kan även köpas i tryckt form. Det finns guider för dig som vill lära dig mer om webbpublicering, omvärldsbevakning, it-säkerhet, nätets infrastruktur, källkritik, användaravtal, barn och unga på internet, digitalt källskydd och mycket mer. På Internetstiftelsens Digitala lektioner kan man hitta lektionsplaneringar om källkritik.

 

Bok: Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin

I boken diskuterar forskare och praktiker utifrån sina specifika ämneskunskaper och erfarenheter hur medie- och informationskunnigheten kan stärkas genom skolan. Boken är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Nordicom vid Göteborgs universitet, Svenska Unescorådet, Statens medieråd, Skolverket, Svenska Filminstitutet och Filmpedagogerna. Boken i pdf-format. 

 

Bok: Medie- och informationskunninghet i skolan och på lärarutbildningen

UNESCO har tagit fram ett ramverk för lärare och lärarutbildningar. De menar skolan och lärarna har en avgörande roll och för att kunna stärka kunskapen hos våra barn och unga måste lärarna bli medie- och informationskunninga. I ramverket finns grundläggande kunskaper om MIK utifrån läroplan och kompetensutveckling uppdelad i moduler med diskussionsfrågor praktiska övningar. Boken i pdf-format.

 

Mobile stories

Handledning för lärare, rektorer och bibliotekarier – Källkritik i praktiken. Laddas ned gratis.

 

Svenska Yle

Den svenska public-service-kanalen Svenska.yle.fi har gjort flera korta filmer om att vara källkritisk och undersöka trovärdighet.

 

Checklista – Att söka information på Internet

Checklista att söka information är gjord utifrån tips från Statens medieråd.