Nätprat för föräldrar och elever

Telenor har tagit fram guiden Trygg på nätet. Guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag. Nätprat  en kortlek med frågor som kan användas som underlag i samtalet. Den är framtagen av Telenor i samarbete med organisationen Surfa Lugnt och baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa LugntSverokRöda KorsetRädda barnen, och Statens Medieråd. Prova även deras Nätpratsquiz där du får testa dina kunskaper och lära dig mer om barns digitala vardag. Till Nätpratsjouren kan du skicka in din fråga ditt barns liv på nätet eller läsa andra föräldrars frågor.

 

Surfa lugnt

Surfa Lugnts folder ger dig råd om hur du kan engagera dig i ungas nätvardag samt hur du Facebookar smart. Surfa Lugnt har även gjort en podcastserie som kallas Ung på nätet. Tanken är att den ska hjälpa föräldrar att bättre förstå vad unga gör på internet.

 

Statens medieråd

Hat och kränkningar på Internet är en vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn. Där hittar man tips och råd om hur man kan stötta barnen i deras liv på internet. Jag vill tala med mitt barn är en del av Statens medieråds No hate-kampanj, som verkar för att stärka barn och ungdomar och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat.

Statens medieråd har även publicerat en rapport, Föräldrar & medier 2017, som redovisar resultaten från undersökningen av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

Statens medieråd har även gett ut snabbguider: Digitala medier på föräldriska. Det är korta guider som beskriver ett antal olika digitala medier och hur ungdomar använder de olika plattformarna för att kommunicera. Alla guider finns på Statens medieråds hemsida samt som nedladdningsbara pdf:er.

 

Bris och Prinsparets stiftelse släpper handbok för nätföräldrar

Denna vecka landar en bok i brevlådan hos alla föräldrar i Sverige som har ett barn som fyller 10 år under 2019. Boken, som är framtagen av Bris och Prinsparets stiftelse, ska funka som en hjälp till föräldrar att prata mer med sina barn om nätet, både för att få en bättre förståelse för barns nätvardag men också för att på ett tryggt sätt kunna finnas där för barnet om något svårt händer. Boken finns även att ladda ner på nätföräldrar.se

 

Näthatshjälpen

Näthatshjälpen hittar du snabbt hjälp om du utsatts för näthat. Här finns allt från konkreta tips om hur du tvättar bort dina kontaktuppgifter online till handlingsplaner för hela organisationer. Näthatshjälpen drivs av organisationen Make Equal och är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.