Tänker du gå igenom och prata om organdonation och transplantationer med dina elever? Använd då gärna dessa filmer och gärna i samband med Donationsveckan 2021. Denna vecka genomförs den 8-14 november (vecka 45) och är en årligen återkommande nationell kampanjvecka initierad av Socialstyrelsen.

I filmerna får du reda på hur transplantationer praktiskt planeras och går till, det berättas om hur forskningen försöker hitta nya effektiva metoder och man lyfter även frågor kring etik när det gäller liv och död samt bemötande av både patienter och anhöriga.

Syftet med Donationsveckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Behovet av organ och vävnader är stort. Majoriteten av svenskarna är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men fortfarande har många inte aktivt tagit ställning. (Socialstyrelsen.se)

 

Tips på film i Mediekatalogen

Åk 7-9 och gymnasiet

Organ på väg – Organbristen är stor i Sverige – kan forskningen lösa det? I Lund arbetar man med en helt ny transportbox som ökar chansen för behövande att få ett hjärta. Hur fungerar de statliga regelverken om donation och kan de göras mindre byråkratiska? I Stockholm får vi träffa forskare som undersöker om det går att transplantera organ från personer som inte är hjärndöda utan hjärtdöda i stället. Målgrupp: Från 13 år.

Donationen – Bea är 24 år gammal och har cystisk fibros, en sjukdom som gör att hon har 25% lungkapacitet. Hon är en av de drygt 800 som står på väntelistan för en organtransplantation i Sverige. Men organen som kan transplanteras i Sverige är för få. En person i veckan dör på väntelistan. Vi följer Bea från att hon sätts upp på väntelistan för transplantation och ett drygt år framåt. Det är en personlig film utifrån Beas perspektiv där vi får följa med i hennes väntan och resa mot ett förhoppningsvis nytt liv. Målgrupp: Från 13 år.

Så fungerar organdonation – 25% av de som står i kö för nytt organ dör i Kanada. Och möjliga organdonationer blir färre. Hur går det till från att en människa dör till att någon får leva med ett nytt organ? Det är en otroligt komplicerad process på sjukhusen där så många professioner ska samarbeta och tider ska klaffa. Personalen ska också på ett värdigt sätt möta patienter och anhöriga. En film med närgångna bilder i sorg, lycka och operationsarbete. Målgrupp: Från 13 år.