Något som är aktuellt just nu är den svenska elproduktionen, men också med hur det ser ut runt om i världen. Vilka är de mest effektiva sätten att producera energi på, men även de mest miljövänliga – eller minst miljöovänliga – med tanke på de klimatförändringar som vi står inför?

Filmerna är lämpliga att använda för diskussion kring energi, elkraft och elektricitet, men också om hållbar utveckling och om de Globala målen. Mål 7 handlar om hållbar energi för alla.

 

Filmtips

Här har vi tagit fram ett urval av filmer som berör energi, elkraft och elektricitet på olika sätt, för olika målgrupper. Tänk på att det finns många fler att söka i Mediekatalogen och att en film som t ex passar för åk 4-6 även kan passa för elever i F-3 eller tvärtom. Likaså vad gäller högstadiet och gymnasiet. Så släng även gärna blick på tipsen för målgruppen över eller under den du söker material för.

 

Förskola

Rädda världen: Elektricitet – Robin släcker lampan. Han ska rädda världen och spara el. Men det gör man väl inte om man busar och släcker och tänder igen tusen gånger? Målgrupp: Upp till 5 år.

Vattenlåtar: Elektricitet – Vattenmannen och Speed framför låten Elektricitet från tv-serien Vattenmannen och Speed. Målgrupp: Upp till 5 år.

Lampornas mat – Serie. En tv-serie om energi och elkraft för de äldre förskolebarnen – idén att kalla elenergi för mat kommer nämligen från en sexåring! De olika avsnitten ger en introduktion till varifrån el kommer och hur olika kraftverk fungerar. Målgrupp: Från 5 år.

Staden: Elektricitet – Har du tänkt på allt vi delar på när vi bor tillsammans i en stad? Allt som måste fungera och som vi många gånger tar för givet. Vi behöver rör till vårt avloppsvatten, tunnlar till vår biltrafik, el till våra apparater och vatten att dricka. I de här programmet får du veta mer om – från elkraftverket via transformatorstationen till uttaget i väggen, övervakning från central. Målgrupp: Från 5 år.

 

Åk F-3

Evas funkarprogram – Energi – Energi: Hur fungerar kärnklyving, biobränsle och solceller. Eva visar sina egna kärnkraftverk, kraftvärmeverk och vindkraftverk. Målgrupp: Från 7 år.

Evas funkarprogram – Ström – Eva bverättar hur ström funkar. Hur är det med växelström, elektroner, proppskåp och hjärtmuskler? Målgrupp: Från 7 år.

Makeriet: Elektricitet – I det här avsnittet av Makeriet uppfinner Erik och Arantxa det nya ordet Makabärer – teknik som man kan bära på kroppen. Tillsammans med Alegra och Sahara skapar de lysande kläder och lär sig mer om elektricitet. Målgrupp: Från 6 år.

NO-tv: Elektricitet – Privatdetektiven Charlotte Holmes försöker lösa mysteriet med den trasiga lampan. Kan elektricitet möjligtvis vara lösningen? I talangjakten får El Trollo lära sig hur statisk elektricitet fungerar. Uppfinnaren har skapat ett värdelöst multiverktyg och i frågesporten diskuteras elsäkerhet och varför det är plast runt elkablar. Målgrupp: Från 6 år.

Typisk teknik: Elektricitet – Tänk på allt i vårt moderna samhälle som är beroende av elektricitet. Tack vare att vi en gång lärde oss att kontrollera elektriciteten med hjälp av teknik har vi numera tillgång till den dygnet runt. Målgrupp: Från 6 år.

De fyra elementen – De gamla tänkarna som utvecklade elementläran visste inte så mycket om molekyler, atomer, elektroner osv. Följ med Professor Lunatus som vill göra er mer uppmärksamma på alla de olika former som energi kan ha i naturen. Hela världen är full av energi. Och den energin stöter ni på varje dag i naturen, i eld, vatten, luft och jord. Målgrupp: från 7 år.

 

Åk 4-6

Hur fungerar ett hus? – Hur får vi vatten till vårt hem? Hur kommer elektriciteten in i huset och hur får vi värme i elementen? Man börjar med att titta på vad som krävs när ett hus byggs – som en stabil grund, väggar och tak. Sen tittar filmen närmare på hur lägenheter och fristående villor får el, vatten och värme. Begrepp som elskåp, fjärrvärmeverk och värmepanna tas upp och så får vi några tips om hur vi kan minska vår energianvändning i hemmet. Målgrupp: Från 10 år.

Energikällor – I den här filmen ska vi lära oss om några olika energikällor; hur de fungerar samt hur de påverkar vår miljö. Vi lär oss om begrepp som icke förnybara energikällor och förnybara energikällor, samt vad fossila bränslen är för något. Vi tittar också på hållbar utveckling inom energikällor. Hur fungerar solenergi? Hur fungerar kolkraft? Och vad är naturgas för något? Målgrupp: Från 10 år.

Förnybar energi – Förnybara energibärare är både miljövänliga och klimatneutrala då dess reserver inte utarmas. Idag eftersträvas en global förändring av energiframställningen, att vi går ifrån fossila bränslen och kärnklyvning till förmån för förnybara energikällor. Till år 2050 är målet att 50% av primärenergiförbrukningen ska täckas av förnybara energikällor.   Målgrupp: Från 12 år.

Bränsleceller – så fungerar de! – Hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och finns det några för- och nackdelar? Idag används bränsleceller mest med naturgas, men på sikt är det grön vätgas från förnybar energi från sol, vind och vatten som är de intressanta källorna. Filmen tittar närmare på den här spännande utvecklingen av det som kan bli framtidens viktigaste energiomvandlare. Målgrupp: Från 10 år.

Grön vätgas – är det framtidens energibärare? – Tänk om de enda avgaser våra bilar släppte ut var några droppar vatten, om bonden kunde gödsla sina åkrar klimatsmart eller om järnverken kunde tillverka stål utan att elda med kol? Är det bara flummiga drömmar eller kan det blir verklighet? Många länder och företag arbetar nu med att framställa grön vätgas som energibärare som lösningen på att kunna minska eller kanske till och med få bort användandet av fossila bränslen. Målgrupp: Från 10 år.

Rykten och fakta: Vindkraftverk och fåglar – Orsakar vindkraftverk många fåglars död? Resonemanget i svaret utgår från statistik hos Frankrikes vindkraftverk kontra andra orsaker till människoskapad fågeldödlighet i världen. Målgrupp: Från 10 år.

Kärnkraft – en säker energikälla? – Vad är egentligen kärnkraft och hur fungerar det? Vi har en växande befolkning med ökat energibehov. Hur ska det behovet tillgodoses ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv? Kärnkraft försörjer en stor del av Sveriges energibehov, men är det värt riskerna? Hur ska vi komma att ersätta den energin som kärnkraften står för? Målgrupp: Från 10 år.

Elektrisk laddning och ström – Utbildningsklipp. I klippet lär du dig övergripande hur elektrisk laddning och ström fungerar. Du får även lära dig mer om vad som genererar statisk elektricitet. Målgrupp: Från 11 år.

Elektricitet – Utbildningsklipp. Det kan vara svårt att tänka sig livet utan elektricitet. Vi är omgivna av elektricitet varje dag! Varje gång du slår på din TV, lyssnar på musik med dina hörlurar eller använder din brödrost så använder du elektricitet. Vi ska titta närmare på elektricitet. Vi lär oss begrepp som ledare och isolatorer. Vi lär oss om vad en krets är och hur en sådan fungerar. Och att man kan jämföra en krets med en cykelkedja. Målgrupp: Från 11 år.

Elektrisk ström – Vår värld är laddad av mängder partiklar som kallas elektroner. Det är dem som gör att brödrosten funkar, lamporna tänds och magnifika blixtar kan uppstå. Den här filmen handlar om hur ström fungerar och mäts, hur man skapar den, vad man kan använda den till. Det är svårt att tänka sig, att man bara några generationer bakåt i tiden knappt kände till begreppet elektricitet, än mindre använde det. Istället hade man vedspisar, fotogenlampor och för att ta sig in till staden tog man häst och vagn. Målgrupp: Från 10 år.

Svensk elproduktion – I den här filmen ska vi titta närmare på de olika energikällorna och hur dessa tillverkar el. Målgrupp: Från 10 år.

 

Åk 7-9 och gymnasiet

Vindkraft i Sverige – I våra elledningar strömmar elektrisk energi till våra maskinella behov. Sveriges tredje största källa till denna energi är vindkraft. Vi besöker Europas största vindkraftspark på land som ligger utanför Piteå. Målgrupp: Från 13 år.

Forskning pågår – Den nya rena energin – Möt forskare som tar fram specialdesignade molekyler, nya nanomaterial, konstgjord fotosyntes och nya smarta solceller. Fast hur ska energin lagras? På Chalmers designas en molekyl för att kunna spara energi och sedan frigöra den när den behövs. Målgrupp: Från 13 år.

Förstå upptäckten – Energi – Kunskap om energi är viktigt att ha i den pågående klimatdebatten. Så vad är egentligen energi? Var kommer energi ifrån? Kan man spara energi? Vad är energiprincipen? Stanna till vid de olika stoppen i människans historia som har gjort det möjligt för mänskligheten att behärska energi! Målgrupp: Från 13 år.

Funderat på! Hur görs hållbara drivmedel och förnybar energi? – I filmen ställs bl.a. frågan om vilka miljövänliga alternativ som kan ersätta dagens fossila bränslen. Går det att ersätta olja med miljövänlig olja, gjord av alger? Vilka nya generationer av biobränslen finns det? Och kan ny teknik effektivisera utvinningen av bergvärme och vågkraft? Målgrupp: Från 13 år.

Snabbkoll! Energi – Energi kan inte skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas till andra former. Värmeenergi, rörelseenergi, kemisk energi, kärnenergi, elektrisk energi, strålningsenergi och lägesenergi är olika former. Hur kan vi använda dessa olika former? Hur fungerar till exempel ett vattenkraftverk? Målgrupp: Från 13 år.

Kjellkoll: Mål 7 – Förnybar energi för alla – Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 7: hållbar energi för alla. Sverige står inför utmaningar i att långsiktigt skapa hållbar energiproduktion som är fossilfri och förnybar. Målgrupp: Från 13 år.

Klimatlösningar – transport och energi – Produktion av förnybar energi dubbleras var tredje år och kostnaden för solenergi har minskat 90 procent på tio år. Regeringar måste sluta investera i och subventionera fossila bränslen! Vad är egentligen nollutsläppsfordon? Målgrupp: Från 12 år.

Framtidsfokus – Energilösningar – Mänsklighetens bruk av fossila bränslen gör att vi nu ser konsekvenserna med ökande klimatförändringar. Att fasa ut fossila bränslen är brådskande och viktigt. Hur kan det ske? Tony Seba investerar i förnybar energi. Han hävdar att solkraften gör fossila bränslen överflödiga inom ett decennium tack vare sitt låga pris. Exempel ges från Marocko som utvecklar en stor solkraftspark med bättre möjligheter att lagra energi även på natten när solen inte skiner. Målsättningen är att lösa landets energiförsörjning och även exportera el till övriga Afrika.  Kommer ett lägre pris på förnybar energi räcka för att fasa ut fossil energi? Målgrupp: Från 14 år.

Så fungerar kärnkraft – Utbildningsklipp. Ett utbildningsklipp som förklarar grundprincipen bakom hur ett kärnkraftverk fungerar. Målgrupp: Från 13 år.

Tjernobyl – om djur, natur och strålning – Dokumentär. 30 år efter Tjernobyl-katastrofen har det område som kallas Den förbjudna zonen ofrivilligt förvandlats till ett märkligt slags friluftslaboratorium. Efter olyckan evakuerades 135 000 personer, och strålningen dödade djur och växter. Fortfarande är strålningen hög, men fåglarna bygger bo på betongsarkofagerna och björnar, hjortar och vargar strövar omkring till synes helt friska. Här har naturen tagit över. Hur djuren kan överleva i denna förgiftade miljö försöker forskarna nu ta reda på. Olika arter verkar ha olika förutsättningar, och svaren kan finnas på DNA-nivå. Resultaten blir överraskande… Målgrupp: Från 12 år.

Vattenkraft – I dag räknas vattenkraft som en förnybar energikälla som är viktig för att uppnå framtidens miljömål. Det finns länder som täcker nästan hela sitt behov av el med vattenkraft, medan andra har svårare beroende på sitt geografiska läge. Filmen förklarar hur vattenkraft fungerar och visar på för och nackdelar samt vattenkraftens framtid. Målgrupp: Från 13 år.

Solenergi – Filmen förklarar hur solenergi fungerar och visar på för- och nackdelar samt framtida lösningar. Målgrupp: Från 13 år.

Energy bits – Solcellsplan – Fyra studenter ska bygga ett solcellsdrivet radiostyrt modellflygplan. De får hjälp av Erik Raymond som byggt det första solcellsdrivna flygplanet som är avsett för två personer. Tillsammans ska de försöka slå nytt rekord i hur länge ett solcellsdrivet modellflygplan kan flyga. Målgrupp: Från 13 år.

Perspektiv på världen: Miljö – solenergi – För att människan ska kunna fortsätta leva på jorden krävs utveckling av förnybara energikällor. I Indien satsas det stort på solenergi. Världens för närvarande största park med solpaneler ligger i den indiska staden Pavagada. Vad krävs för att solceller så småningom ska kunna ersätta icke förnybara energikällor? Målgrupp: Från 13 år.

El-lära: Elektricitet, spänning och ström – Utbildningsklipp. Varje gång du tänder lampan flödar miljoner elektroner genom den och den lyser. Men hur ser det egentligen ut när elektronerna förflyttar sig? Vad använder vi oss av för att på bästa sätt få en stadigt flytande ström och hur isolerar vi den? Målgrupp: Från 13 år.

Förstå upptäckten – Elektricitet – Våra avlägsna förfäder var rädda för blixtnedslag. Länge trodde man att blixtar skickades av gudarna. Men numera är elektricitet en del av vårt dagliga liv. Utan det skulle många av oss bli handfallna. Men vad är egentligen elektricitet? Var kommer elektricitet ifrån? Hur produceras el? Hur fungerar elektricitet? Hur skapas växelström? Målgrupp: Från 13 år.

Snabbkoll! Ström – Vad händer i ett batteri och vad består strömmen av? Hur får man ut elektriciteten ur batteriet och vad kan den användas till? Även begreppen elektrisk spänning, volt, ampere och watt förklaras. Målgrupp: Från 13 år.

Imorgon – Dokumentär. Klimatet är i förändring. Men istället för att visa ”det värsta som kan hända”-scenarion fokuserar denna dokumentär på människorna som kommer med lösningar, förslag och åtgärder. Vi får möta människor från tio olika länder och tre kontinenter som ägnar sina liv åt att rädda vår planet! Målgrupp: Från 14 år.

 

Vad är en samling?

Du vet väl om att du kan spara samlingar i vår Mediekatalog! Här har vi skapat samling till just dessa filmer, om du vill spara tipsen på plats i Mediekatalogen för senare användning.

Till samlingen Energi, elkraft och elektricitet.

 

Kombinera med!

Tema och aktuella händelser

Under Tema och aktuella händelser kan du hitta mer som kanske kan vara användbart tillsammans med detta tema:

 

Creaza

Creaza finns under appmenyn i Mediekatalogen, till vänster om ditt användarnamn när du är inloggad. Du kan skapa egna uppgifter, men under menyn Uppgifter finns även färdiga uppgifter samlande i en bank – för elever att lösa, för lärare att tilldela elever eller inspireras av:

  • Hållbar framtid
  • Olika energikällor
  • Tekniken i framtiden
  • Spara energi

I Cartoonist finns användbara tema som:

  • Hållbar utveckling
  • Vetenskap
  • Väder och klimat

 

Resursbank

I vår Resursbank hittar du fria resurser, som också kan passa att besöka i arbetet med detta tema:

  • Naturskyddsföreningen (Tema: Klimat, energi och transporter | Tema: Globala målen)