Vad är elevinloggning?

Jo, det ger elever fri tillgång till vår Mediekatalog om kommunen eller skolan är ansluten till vårt kommunalförbund.

 • Elevinloggning kan användas som ett stöd i skolarbetet, t ex kunna titta på film hemma i ett ämne som man är extra intresserad av eller använda film och ljudprogram som stöd vid lässvårigheter.
 • Eleverna kan få i uppgift att på egen hand titta på film som lärare har valt ut, t ex som läxa.
 • Mediekatalogen ger eleverna tillgång till ett åldersanpassat, strömmande material.
 • Eleverna kan skapa presentationer av arbeten på olika sätt med hjälp av webbverktyg i Creaza. Läs mer om Creaza.
 • Eleverna kan träna på språk, bl a engelska, tyska, spanska i Muzzy Club. Läs mer om Muzzy Club.
 • Eleverna kan genom tjänsten Läshörnan få läsa böcker digitalt.

 

Skapa konto – med helautomatiserade lösningar

För att helt komma ifrån en manuell hantering av elevkonton kan man, som kommun eller skola, gå med i Skolfederation eller Skolon. Är du osäker om din kommun har Skolfederation eller Skolon kontakta kommunens IT-avdelning.

Om skolan är ansluten till Skolfederation eller Skolon, eller om skolan har en SSO-lösning med Google eller Microsoft, använder sig eleven av den inloggning som gäller för skolan/kommunen. Första gången eleven klickar på Logga in med Google/Microsoft får de fylla i skola, ålder och klass – ett konto skapas. Läraren kontrollerar och godkänner kontot under Elevregistreringar i Mediekatalogen. Nästa gång eleverna klickar på Logga in med Google/Microsoft loggas de in automatiskt.

Inloggningsalternativ

 

Skapa konto – med halvautomatiserade lösningar

Med lösningarna här krävs det lite jobb initialt och en del underhåll, men all manuell hantering av elevkonton försvinner.

Om elevernas e-postadress är kommunens egna domän, t.ex. elev.efternamn@skola.kommunen.se så kan vi i vårt system lägga in att automatiskt godkänna alla konton med @skola.kommunen.se.

Med en elevlista på alla elevers e-postadress och några andra grundläggande uppgifter så kan vi automatisera registreringen så att du som lärare slipper hanteringen med att godkänna elevregistreringarna. Då ordnas det så att elevernas e-postadresser finns förgodkända när eleverna skapar sina konton. När eleverna registrerar sig under Bli medlem här godkänns de alltså automatiskt som användare.

Börja i så fall med att öppna och spara en elevlista (excel-fil) och skicka sen till oss via delafil.se.

Fyll i alla fält, utom de fält där det står att det är frivilligt.

 1. Fyll i elevernas för- och efternamn.
 2. Eleverna måste ha en e-postadress, deras privata eller deras skoladress.
 3. Under slutdatum fyller du i när eleven inte ska ha tillgång till strömmande media längre – det kan vara vid läsårets slut, när eleven slutar stadiet eller skolan helt, dvs klass 9 eller gymnasiet klass 3.
 4. Fyll i elevens födelseår.
 5. Fyll i klassens namn.
 6. Under SkolID fyll i skolans namn.
 7. Unikt ID använder vi inte, lämna bara fältet tomt.

När du är klar sparar du uppgifterna och skickar listan till någon av oss på AV Media Skåne. Vi återkommer till dig med besked när eleverna kan registrera sig.

När du fått besked att din elevlista har hanterats kan eleverna gå till Mediekatalogen för registrering – Bli medlem här. Där fyller eleven i sin e-postadress och resten av uppgifterna fylls då i automatiskt. Ett svarsmejl kommer att skickas från svara-inte@sli.se till e-postadressen som angivits, därför måste den vara fungerande, giltig och rättstavad. Mejlet innehåller en aktiveringslänk för eleven att klicka på och får därefter välja lösenord. Eleven är nu redo till att kunna använda sitt konto.

 

Skapa konto – manuellt

Klicka på fliken Mediekatalog i menyn. Eleven kommer då till sidan för inloggning där de klickar på Bli medlem här och följer anvisningarna som kommer. Det är viktigt att eleverna skriver sin mejladress på rätt sätt, så aktiveringslänken kommer fram. Även viktigt att de väljer rätt kommun och skola, annars kan läraren inte godkänna kontot.

När eleven har registrerat sig och klickat på aktiveringslänken som skickats ut till elevens mejladress behöver någon lärare på skolan godkänna kontot. Detta gör läraren från sitt eget konto under Elevregistreringar. Läraren väljer där att acceptera eller neka elevens ansökan beroende på om rätt uppgifter är ifyllda. Det går även här att redigera elevens uppgifter om de inte är korrekta. Eleven kommer att få ett mejl om att kontot är aktiverat.

 

Hjälpavsnitt