Vad är elevinloggning?

Jo, det ger elever, med ansluten skola i AV Media Skånes verksamhetsområde, fri tillgång till vår Mediekatalog, ett stöd att använda i skolarbetet. Kolla gärna med din skola om de är kund hos oss.

Vad sägs om att strömma film? Skapa presentationer av arbeten på olika sätt med hjälp av webbverktyg i Creaza? Träna språk, bl a engelska, i Muzzy Club? Läsa digitala böcker? Kanske få en film i läxa eller titta på film hemma i ett ämne som man är extra intresserad av eller använda film som stöd om man har svårigheter med sin läsning? Möjligheterna är många! Som elev har man tillgång till ett åldersanpassat, strömmande material.

 

Hur skapar man konto?

Gå in på avmediaskane.se och klicka på fliken Mediekatalog. Klicka på det lilla hänglåset i menyraden och därefter på Skapa konto. Följ anvisningarna som kommer.

När eleven har registrerat sig och klickat på aktiveringslänken som skickats till elevens mejladress behöver någon lärare på skolan godkänna kontot. Detta gör läraren från sitt eget konto under Administrera elever. Läraren väljer där att acceptera eller neka elevens ansökan beroende på om rätt uppgifter är ifyllda.

 

Problem vid registrering?

Ibland kan det bli problem vid registrering med att det inte går att fylla i fälten som man ska. Detta kan bero på att din webbläsare har automatiskt har sparat tidigare uppgifter på andra webbsidor. Detta har speciellt uppmärksammats vid användning av Chrome. Här hittar du en lathund som beskriver hur du kommer till rätta med problemet. Problem vid registrering (pdf).

 

Skapa elevkonto med en vitlista

Ett annat sätt är att fylla i en elevlista (en s.k. vitlista) så att elevernas e-postadresser finns förgodkända tills dess att konto ska skapas. När eleverna sedan registrerar sig under Skapa konto godkänns de automatiskt som användare.

Du börjar med att öppna och spara en elevlista (excel-fil). Fyll i alla fält, utom de fält där det står att det är frivilligt.

  1. Fyll i elevernas för- och efternamn.
  2. Eleverna måste ha en e-postadress, det kan vara deras privata eller deras skoladress.
  3. Under slutdatum fyller du i när eleven inte ska ha tillgång till strömmande media längre – det kan vara vid läsårets slut, när eleven slutar stadiet eller skolan helt, dvs klass 9 eller gymnasiet klass 3.
  4. Fyll i elevens födelseår.
  5. Du fyller i klassens namn.
  6. Under SkolID fyller du i skolans namn.
  7. Unikt ID använder vi inte, lämna bara fältet tomt.

När nu alla fält är ifyllda sparar du uppgifterna och skickar listan till någon av oss på AV Media Skåne. Vi återkommer till dig med besked när eleverna kan registrera sig.

När du fått besked, gå till Mediekatalogen för registrering – Skapa konto. Där fyller eleven i sin e-postadress och resten av uppgifterna fylls då i automatiskt. Klicka på Gör mig till medlem. Ett svarsmejl skickas från svara-inte@sli.se till e-postadressen som angivits, därför måste den vara fungerande, giltig och rättstavad. Mejlet innehåller en aktiveringslänk du klickar på. Eleven kommer då till en sida där man får välja lösenord. Klicka på spara. Eleven är nu redo till att kunna använda sitt konto.

 

Skolfederation

Om er kommun är kopplad till Skolfederation så har eleverna redan en lösning för inloggning till digitala verktyg, som t ex AV Media Skånes Mediekatalog. I detta fall behöver eleverna inte skapa egna konton på annat sätt.

 

Information att dela ut

Vill man lämna ut information om vad elevinloggning innebär och hur eleverna kan använda det hemifrån hittar du broschyr om elevinloggning här. Skriv ut eller dela länken t ex i nyhetsutskick. Du kan också beställa denna broschyr av oss, skriv i så fall till kontakt@avmediaskane.se.

Vill du skicka eller dela ut information om hur eleven ska gå tillväga när han eller hon ska skapa ett konto finns instruktioner här, som du ska bifoga som fil eller skriva ut:

Elevinloggning med elevlista – Lathund för elev (pdf i utskriftsformat)

Elevinloggning utan elevlista – Lathund för elev (pdf i utskriftsformat)