Välkommen att stanna till vid våra Speakers Corners i mässlokalen. Kl. 13.15 – 17.00 håller utställare 15 min långa informationspass på 2 olika platser i mässhallen. Läs igenom programmet nedan och stanna till vid intressanta informationspass i mässlokalen onsdag den 6 mars!

Kl. 13.15 – 13.30 

Fullfölj digitaliseringen på din skola! (Scen 1)

Fullfölj digitaliseringen av din skola genom att ta ett samlat grepp även kring det pedagogiska innehållet. Skapa nya möjligheter med hjälp av en ny typ av digitala läromedel. Läromedel som ger möjlighet till individanpassning, studieteknik och ämnesövergripande arbete. Läromedel som stödjer utveckling av digitala kompetenser som programmering, digital läsning och källkritik. Spännande, eller hur? Gleerups Utbildning

Creaza är ett engagerande och intuitivt berättande verktyg (Scen 2)

Verktyget gör det möjligt att arbeta kreativt med tankekartor, videoredigering, ljudredigering, presentationer och tecknade serier! (Alla AV Media Skånes kunder har tillgång till verktyget.) David Quist – Creaza

Kl. 13.45 – 14.00

Nu lanserar vi ClaroValfrihet! (Scen 1)

Läs- och skrivpaketet – en lösning som hjälper eleven genom hela skrivprocessen, från idé till färdig text. En komplett lösning för alla plattformar. Marcus Alvarsson, examinerad pedagog, försäljning & utbildning, Svensk Talteknologi AB

Studi – skola för alla från första dagen (Scen 2)

Lyssna på en kort genomgång om Studi som är ett flerspråkigt digitalt läromedel med korta animerade filmer och tillhörande quiz kopplade till det centrala innehållet i Lgr 11. Filmerna och quiz översätts utöver svenska till engelska, arabiska, somaliska, tigrinska, dari och thailändska. Fredrik Cornmark, Studi Sverige

Kl. 14.15 – 14.30

Kreativa filmprojekt med koppling till kursplanerna. (Scen 1) 

Våra barn är framtidens hjältar, kreativiteten deras superkraft!

Femton minuters blixtinfo som vill visa dig möjligheter till intressanta lärprocesser med kreativt filmskapande – genom vilket skolämne som helst. Skapande filmprojekt kan bli en otroligt spännande och lärorik resa för både personal och elever. Filmteamets behov av olika kompetenser lockar naturligt fram elevernas unika styrkor så de kan blomstra i samarbetet och inspireras av varandra. Jim Nilsson, filmpedagog

 

Om olika metoder passar olika elever, varför bara välja en? (Scen 2)

Genom att använda sig av både tryckta och digitala läromedel, blended learning, kan du individualisera bättre, skapa engagerande och varierade lektioner och få en bra överblick över dina elevers progression. Vi visar Bingel, en digital övärld fylld med färdighetsträning F–6 som kompletterar våra basläromedel och följer samma progression. Bok + Bingel = eleverna tränar mer, Pia Lindh, Kundansvarig, Sanoma Utbildning

Kl. 14.45 – 15.00

NE – ett kunskapsäventyr! (Scen 1)

Vi pratar digitala läromedel och hur de fungerar i praktiken. Gustaf Olsson, Kundansvarig skola

Wendick-modellen (Scen 2)

Strukturerad träning som ger resultat! Gunnel Wendick, fil.mag i specialpedagogik, Wendick-modellen

Kl. 15.15 – 15.30

Variation är nyckeln i din matematikundervisning (Scen 1)

En föreläsning där innehållet ger dig konkreta tips till dina matematiklektioner. Nelly Bonner, lärare, Majemaförlaget

Learn languages with Muzzy and his friends! (Scen 2)

Movies – Interactive games – songs – activities – teachers guide. (Alla AV Media Skånes kunder har tillgång till verktyget.) Magnus Hamark, Muzzy/HamarkFilm AB

Kl. 15.45 – 16.00

LÄSKLAR – lär nyanlända och barn med stora lässvårigheter att läsa på 10 veckor. (Scen 1)

Metoden i fyra steg och resultaten av den senaste vetenskapliga utvärderingen. Anna Aldenius Isaksson/Läsklar – en effektiv metod för läsinlärning, Annas Klassrum

Kunskapsklipp (Scen 2)

Korta utbildningsfilmklipp – ett pedagogiskt innehåll som underlättar för lärare och elever i undervisningen. Magnus Hamark, Margareta Andersson, Georg Pfeiff, Filmnavet

Kl. 16.15 – 16.30

Jobba digitalt med matematikens förmågor! (Scen 1)

Med Kikora som digitalt komplement kan du utföra Diskussioner, Övningar och Utvärderingar. (Alla AV Media Skånes kunder kan testa program via Mediekatalogen.) Peter Skog, Kikora

Det tillgängliga klassrummet! (Scen 2)

I en varierad undervisning med blandade resurser ökar våra möjligheter att nå alla elever. Sätt guldkant på ditt “lärar-jag” med hjälp av relevanta digitala inslag. Chris Qwist – Lärare, specialpedagog, utbildare, Liber

Kl. 16.45 – 17.00

Digitalare undervisning – Tips som får dig att lyckas (Scen 1)

Här ger vi dig konkreta exempel och tips på hur du kan lyckas med din digitalare undervisning på ett sätt som passar dig. Oavsett om du vill arbeta blended eller heldigitalt. Som del av föreläsningen får du även Lärarens guide till digitalare undervisning, skriven av läraren, författaren och digitala experten Frida Monsén. Anne Öhlander, Natur & Kultur och Digilär

Creaza är ett engagerande och intuitivt berättande verktyg (Scen 2)

Verktyget gör det möjligt att arbeta kreativt med tankekartor, videoredigering, ljudredigering, presentationer och tecknade serier! (Alla AV Media Skånes kunder har tillgång till verktyget.) David Quist – Creaza

 

Inför ditt besök

Läs hela mässprogrammet, planera ditt besök och anmäl dig r. Ta med ENTRÉBILJETTEN till mässan!