Boka besök med Malin Andersson – dokumentärfilmare, producent och regissör till Blodssystrar

Malin Andersson kan anlitas till att visa sin dokumentärfilm Blodssystrar i skolan och hålla i samtal efter filmen för årskurs 7-9 och gymnasiet. Vanligtvis anlitas Malin direkt av skolorna, men AV Media Skåne har valt att stå för kostnaden för fyra skolbesök per år. Är man intresserad får man anmäla intresse till Marie Bertilsson. Erbjudandet gäller en halvdag med Malin och endast ett besök per skola och läsår samt om man, som pedagog eller klass, inte haft besök av Malin tidigare.

Det går utmärkt att knyta filmvisning av Blodssystrar med värdegrundsarbete i klassrummen som Malin också kan vara en del av eller/och i en kombination med praktiskt filmarbete där eleverna på olika sätt kan närma sig eget filmskapande, antingen i dokumentär form eller fiction.

Upplägget bestäms med fördel i samarbete med ansvarig lärare och förankras gärna i det ordinarie skolarbetet i form av teman. Exempel på teman där filmarbetet kan vara en förlängning och fördjupning av det vanliga skolarbetet är mänskliga rättigheter, tolerans, allas lika värde – alltså alla möjliga värdegrundsfrågor.

Dokumentärfilm som ett pedagogiskt verktyg

Dokumentärfilm är ett fantastiskt verktyg att använda I skolan, på olika sätt. För att vidga vår syn på världen och få tillgång till berättelser som vi annars aldrig fått höra, för att upptäcka att vi som människor är mer lika varandra än vi tror, var än i världen vi lever eller är födda – och få nycklar till diskussioner om samhället vi lever i, i en tid då empati, medmänsklighet, kunskap och fakta är viktigare än någonsin.

 

Blodssystrar

Malins senaste dokumentärfilm Blodssystrar visas som skolbio och som streamad film i klassrum runt om i Sverige, och är ett utmärkt verktyg för att öppna upp diskussioner om ämnen som annars kan vara svåra att närma sig. Blodssystrar finns att se i två versioner i Mediekatalogen.

Blodssystrar var en #metoofilm långt innan #metoo introducerats in i det svenska medvetandet.

Filmen berättar om flickors kamp att få leva livet som de själva vill och beskriver hur det är att leva med bagage i form av övergrepp. Främst är det en film som inger hopp och visar på den kraft vi alla bär på – och som visar på att om vi pratar och delar med oss och tar stöd av varandra så klarar vi även se svåraste sakerna livet ställer oss inför. Att skuld och skam ska läggas där den hör hemma, inte hos de som utsatts, utan hos förövarna.

Läs mer om Blodssystrar och dess teman: Teman Blodssystrar – i #metoos kölvatten.

 

Mer om Malin

Dokumentärfilmsregissören och producenten Malin Andersson driver sitt eget filmproduktionsbolag i Malmö och gör internationella samproduktioner, ofta om ungdomars, speciellt flickors liv. Hon brinner för att göra flickors röster hörda och för att göra modiga, visuella filmer med stor närvaro, närhet och empati.

Malin har bott halva sitt liv på Nordirland, där hon bl a gjorde sin prisbelönade debutfilm Belfast Girls 2006, som kan bokas som DVD i vår Mediekatalog. Nuförtiden har hon sin bas i Skåne och på Öland och fortsätter producera angelägen dokumentärfilm, samtidigt som hon är flitigt anlitad av skolor för att visa – för att föreläsa om dokumentärfilm, och även inspirera och lära ut hur man i skolan på ett enkelt sätt berättar och gör film.

Är du intresserad av att anlita Malin eller vill veta mer om hennes arbete? Kontakta Malin Andersson Film eller hör av dig till oss!

 

Utvärderingar från skolor som haft besök

Humleskolan, Bromölla

Jag och Malin har samarbetet tidigare. Första gången var när tvillingarna i “Blodssystrar” gick i årskurs 9 och jag undervisade dem. Vi hade ett projekt i dokumentärfilm på skolan (10-13 år sedan) och flickorna gjorde sin första film, det blev sedan roten till ett längre samarbete. Läs mer.

Ölyckeskolan, Löberöd

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar? Alla högstadielärare såg “Blodssystrar” på en studiedag och förutom att jag tycker det är en fantastisk och gripande film kände jag att den skulle gå hem hos även hos eleverna. Vilket den också gjorde. Läs mer.

Wendesgymnasiet, Kristianstad

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar? Det är viktigt att i undervisningen få möjlighet att diskutera och lyfta frågor som kan kopplas till de övergripande målen i läroplanen. Jag tänker exempelvis på skrivelserna i läroplanens första kapitel under rubriken Övergripande värden… Läs mer.

Hasslarödsskolan, Osby

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar? Jag stötte på Malin på Läromedelsmässan och blev nyfiken, kollade på kortversionen av filmen i Mediekatalogen och kände att det här skulle kunna utmana niorna så här i slutet av sista terminen i grundskolan. Bönade hos rektor som höll med, mycket tack vare att det inte skulle kosta skolan något. Läs mer.

Göinge Utbildningscenter, Sibbhult

Vi är mycket nöjda med vår halvdag med Malin Andersson på vår skola! En kollega till mig träffade Malin på en mässa, och efter denna första kontakt diskuterade vi i arbetslaget om ett besök skulle passa oss under vår temavecka för eleverna senare under terminen. Temat var ”Leva tillsammans” och vi ville ha ett brett fokus, där livsfrågor och värdegrund stod i centrum. Läs mer.

Nils Holgerssonskolan, Simrishamn

Vi arbetar ofta med film som underlag för skrivande och reflektion (multimodalt arbetssätt). När jag såg ert erbjudande kändes det som en mycket lockande möjlighet att få träffa en kvinna som gjort en angelägen film som visats internationellt och som vi dessutom hade möjlighet att diskutera tillsammans med Malin. Läs mer.

Sophiaskolan, Simrishamn

Malin kontaktade skolan med en förfrågan om vi ville ha ett filmbesök. Jag tittade på trailern till Blodssystrar och kände genast att det var en intressant film. Dels för att jag själv har arbetat i Malmö i en mångkulturell kontext och dels för att jag tycker att det är viktigt att lyfta fram kvinnors livsöden och verklighet. Läs mer.

Utbildningscentrum IM, Åstorp

Vi såg det som en möjlighet att arbeta med reflektion och analys genom mediet dokumentärfilm. En genre få av våra elever utsätter sig för. Det var också en möjlighet att göra något gemensamt då vi har ett stort flera klasser inom Individuella alternativet och språkintroduktionen. Det krävs för gemenskap och en god stämning ska utvecklas. Läs mer.

Utbildningscentrum IM, Hässleholm

Malin kom till oss på avtalad dag, vi visade filmen för ett antal flickor och de fick sedan diskutera filmen med Malin. De ville egentligen träffa henne längre, men vi hade inte den möjligheten just då. Läs mer.