Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen. Lektionerna är framtagna av verksamma lärare och alla lektioner är kopplade till den reviderade läroplanen. Materialet är fritt att använda; ladda ner det, bearbeta det eller använd det rakt av som en lektion.

Digitala lektioner hittar du här.