Uppdaterad! Så här använder Haganässkolan 3 – 6 i Åstorp Läshörnan de har tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Redan idag läser eleverna 15 – 20 min flera gånger i veckan för att öka sin läshastighet, stimulera sin fantasi och förbättra sitt ordförråd. Med hjälp av Läshörnan, som kommer komplettera skolbiblioteket, kommer flera elever att kunna läsa samma bok samtidigt. Detta kommer att utnyttjas för gruppläsning och för klassuppsättningar så att lärarna får bättre möjligheter att jobba med de olika lässtrategierna. Vi är övertygade om att detta kommer leda till att eleverna får en bättre läsförståelse som i sin tur leder till att de därmed har en bättre möjlighet att verkligen uppleva det magiska med läsning.

Förutom att förståelsen förbättras kommer förhoppningsvis det svenska språket generellt att förbättras genom tillgången på ljudböcker som gör det möjligt att få höra orden uttalas på korrekt sätt. Vi har många elever med annat modersmål än svenska och möjligheten att lyssna på ljudböcker efterfrågas av våra elever i mellanstadiet. Med Läshörnan kan vi uppfylla elevernas önskemål kring detta.

Genom Läshörnan och tack vare sina chromebooks kommer eleverna dessutom alltid att ha tillgång till böcker att läsa oberoende av vilken tid på dygnet det är (bara de har en internetuppkoppling). Man måste inte ha varit på ett besök i det fysiska skolbiblioteket och lånat med sig böcker hem för att ha och läsa. Då många av våra elever kommer från en hemmiljö där böcker och läsning saknas ser vi det som något mycket positivt.

Redan idag görs läsförståelsetester i vissa klasser och för att utvärdera detta är tanken att göra de testerna i alla klasserna med regelbunden upprepning.

Genom att alla lärare på skolan får tillgång till Läshörnan är tanken också att lärarna i F-3 kan ta upp böcker på storbild i klassrummen för att redan i lågstadiet förbättra arbetet med läsförståelsestrategier och därmed elevernas läsförståelse.

Detta att eleverna “ser” Läshörnan (men inte har egen tillgång då de saknar digitala verktyg) hoppas vi också skapar ett sug efter att de själva får möjlighet att kunna läsa böcker där när de börjar i årskurs fyra och får tillgång till en egen chromebook och då “fri” tillgång till Läshörnans böcker.

 

Synpunkter från Haganässkolan 8 april 2019

Läshörnan används i olika läsgrupper där alla ska läsa/lyssna på samma bok för att sen diskutera boken och öka sin läsförståelse.

Läshörnan används i helklass både på svenska och engelska för att alla ska kunna läsa/lyssna på samma bok.

Läshörnan används också en hel del vid “fri” läsning varje vecka. Eleverna kan välja om de vill läsa en fysisk bok, läsa en e-bok på Läshörnan eller lyssna på en ljudbok i Läshörnan. Det är väldigt uppskattat framför allt av elever som nu kan lyssna på ljudböcker enkelt på sina chromebooks. I vissa klasser är det ungefär hälften av eleverna som väljer att använda sig av Läshörnan vid “fri” läsning istället för att läsa en fysisk bok.

 

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!