ChromEx – En säker skrivyta i G Suite-miljö

Fredrik Hedström, Onlinepartner

ChromEx är en digital applikation för olika typer av kunskapsutvärdering i skolor, t ex prov, läxförhör, examinationer och nationella prov. ChromEx är utvecklad efter Googles principer för hur appar ska byggas med ett enhetligt utseende och funktionalitet. I och med att ChromEx integreras i G Suite känner sig användare hemma i den miljö de redan är vana vid att arbeta i. Användargränssnittet är okomplicerat, intuitivt och välbekant för både lärare och elever. I ChromEx kan du använda dig av flera olika moduler för provskrivning samt externa resurser till eleverna. ChromEx integrerar sömlöst med både Google Drive samt Google Classroom vilket innebär att ditt arbetsflöde behöver inte förändras för att ni använder den säkra skrivytan i ChromEx.

Målgrupp: F-Gy