Introduktion till Skolfederation

Skolfederation – en inlogg till alla digitala tjänster. Även om kursen innehåller en hel del “teknik” är den riktad till alla som arbetar med skolutveckling kopplad till digitalisering (vilket i praktiken innebär all skolutveckling). Efter kursen ska deltagaren förstå Skolfederations uppbyggnad, ha en grundläggande förståelse för SAML 2.0 och tekniken … Läs mer Introduktion till Skolfederation

Jenny Edvardsson Läromedelsmässa 2018

Välkommen på föreläsning onsdag den 7 mars 2018!   Språk- och kunskapsutvecklande undervisning – hur gör man? Vad är språk- och kunskapsutvecklande undervisning? Och hur gör man för att skapa en undervisning som både är språk- och kunskapsutvecklande? I föreläsningen besvarar Jenny Edvardsson dessa frågor. Hon lyfter fram relevant forskning … Läs mer Jenny Edvardsson Läromedelsmässa 2018

Creaza

Creaza Creaza är ett webbaserat programpaket med fyra olika program: Mindomo, Cartoonist, MovieEditor och AudioEditor. Mer information om programmen finns i menyn Mediekatalog, välj Creaza. Våra IKT-pedagoger kommer gärna till er skola och genomför kurser/workshops i alla fyra programmen. Workshopen kan genomföras med pedagoger och/eller elever. När vi genomför workshops … Läs mer Creaza

Programmering

Programmering Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade … Läs mer Programmering

MIK

Medie- och informationskunnighet Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort.  Eleverna måste kunna hantera en stor mängd informationskällor och måste därmed kunna kritiskt granska både källan och innehållet. Alla som arbetar i skolan har en avgörande roll när det gäller att stärka elevernas mediekunskaper och vara förebilder … Läs mer MIK
External link to AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog

AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog

AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog Vi kommer gärna ut till er arbetsplats och presenterar vår verksamhet. Det kan vara på en studiedag, arbetsplatsträff eller arbetslagsträff. Vi ser gärna att så många som möjligt kan delta och besöket är helt kostnadsfritt. Kurslängd: 60-90 minuter. Utrustning: Medtag lärplatta eller dator med … Läs mer AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog