SBC Hässleholm och AV Media Skåne bjöd in litteraturpedagogen Karna Nyström till att inspirera och bokprata kring 2020 års skönlitterära bokutgivning för barn och ungdom.

Det uppskattade bokpratet som i år var digitalt hölls i 2 omgångar. Ett bokprat för yngre, årskurs Fk – 5 och ett bokprat för äldre, årskurs 6 – gymnasium.

 

Kommentarer från deltagare på bokpratet:

Roligt och inspirerande!
Varmt tack – engagerat, intressant och bra som alltid!
Det var underbart att vara i sitt eget klassrum och sen kunna prata med sina kollegor om böckerna direkt utan att störa andra.
Tack! Lika bra som alltid!
Stort tack! Jättebra som alltid
Jättetrevlig bokpresentation! Ser fram emot fler

 

Tack alla som deltog! Hör av dig till Eva Martinsson om du har några frågor.