Vi arrangerar ett digitalt Bokprat med Karna i november.

Onsdag den 11 november har SBC Hässleholm och vi på AV Media Skåne bjudit in litteraturpedagogen Karna Nyström till att inspirera och bokprata kring 2020 års skönlitterära bokutgivning för barn och ungdom.

Kl. 16.00 – 16.50 Bokprat för yngre, årskurs Fk – 5

Kl. 17.00 – 17.50 Bokprat för äldre, årskurs 6 – gymnasium

Alla litteraturintresserade pedagoger i AV Media Skånes medlemskommuner är välkomna att anmäla sig här. Det finns dock en maxgräns så anmäl dig snarast för att bli garanterad en plats.

Hör av dig till Eva Martinsson om du har några frågor.