Välkommen torsdag den 7 december kl. 15.45-18.15.

Målgrupp: skolbibliotekarier, pedagoger och elever, Fk-gy

Då 2023 års barn- och ungdomsböcker skiljer i utgivningsmängd bjuder vi i år in till ett gemensamt digitalt möte om årets bokutgivning.
 
Litteraturpedagogen Karna Nyström kommer kl. 16 att börja prata om böcker för de yngsta och pratar sig sedan upp i åldrarna fram till kl. 18. Ungdomsutgivningen kommer att tas upp från ca kl. 17.20. Under inspirationen kommer Karna vid lämpligt tillfälle att ge möjlighet till en rörelsepaus.

Som deltagare kan du välja att delta i det digitala mötet när Karna pratar om den litteratur som intresserar dig.

Länk sänds till anmälda senast dagen innan. Anmälda kommer även att få tillgång till en inspelad version i en vecka efter Bokpratet.

(Arrangemanget är öppet för verksamma i AV Media Skånes medlemskommuner.)

Anmäl dig här.