Green screen

Vi kommer gärna ut till er arbetsplats och visar hur greenscreentekniken fungerar och vad som behövs för att komma igång. Det kan vara på en studiedag, arbetsplatsträff eller arbetslagsträff. Max 20 deltagare/tillfälle. Utbildningen är helt kostnadsfri, däremot kostar appen, som används i utbildningen, 65 kr (2023).

Kurslängd: 90-120 minuter.
Utrustning: Medtag iPad med appen Green Screen by Do Ink och tillgång till internet. Ipad med app går att låna om det behövs.
Utbildningsledare: Anna Söderstjerna.

 

Innehåll
 • Fakta om greenscreentekniken
 • Material som krävs
 • Appen Green Screen by Do Inks funktioner
 • Ta foto och filma med iPadens inbyggda kamera
 • Hämta bakgrunder på Internet – bilder och filmer
 • Variationer av greenscreens: stora, små, färg m.m.
 • Lite om Stopmotion-filmning
 • Effekter: text, bilder och animation

 

Övergripande mål

Deltagaren ska kunna använda greenscreentekniken.

 

Kunskapsmål

Deltagaren ska kunna använda appen Green Screen by Do Ink för att ska en bild och/eller en film.

 

Färdighetsmål

Deltagarna ska ha:

 • Skapat ett nytt projekt
 • Filmat / tagit kort med kameran
 • Skapat en film/bild med appen Green Screen by Do Ink
 • Sparat filmen/bilden på iPaden
 • Lagt till någon effekt

 

Genomförande

Kort teoretisk genomgång följd av mest praktiskt arbete med stöd av utbildningsledare.