AV Media Skåne firar under 2021 att verksamheten funnits i 50 år! Häng med i vår serie ”AV Media Skåne 50 år – Historiska minnen”. Vi skulle vilja börja med att berätta om vår uppstart!

Uppstarten

Hösten 1970 byggdes nya fina lokaler på Bäckhagsvägen i Hässleholm och personal anställdes i slutet av höstterminen. Personalen var sex till antalet och bestod av föreståndare, kontorist, chaufför, AV-tekniker och AV-biträden. Till vårterminen 1971 startades verksamheten upp och stod då för utlåning av 16 mm-film, inspelning och utlåning av UR:s (Utbildningsradions) radioprogram till skolor.

Utkörningen av lån till skolorna skedde med en folkvagnsbuss. På 125-milafärden varje vecka genom länet stannade den dåvarande distributionschefen, Uno Håkansson, till med bussen på 45 mottagarstationer.

Under våren 1971 gick det att läsa följande i dagstidningen: ”Sju skolorter i länet har skaffat TV-bandspelare. Det är internationellt sett snabb teknisk utveckling. Frågan är emellertid nu vad som händer, när kassett-TV kommer hösten 1972. Enhetlig teknisk standard måste uppnås, annars saboteras utvecklingen.”

Kristianstads läns AV-Central (AVC-L), som verksamheten hette vid uppstart, var en avdelning inom Kommunförbundet i Kristianstads län.