Länscentralen utvecklade sin verksamhet under 1970- och 1980-talet på flera sätt.

Teknisk rådgivning, inköpsverksamhet och verkstad

Förutom utlåning av film, ljudband och video började AV-centralen även att ge rådgivning rörande nyanskaffning av AV-utrustning samt vara en gemensam inköpsverksamhet med upphandling av utrustning, reservdelar, batterier och lampor. Man inrättade också en verkstad för teknisk service av projektorer, TV-apparater, bandspelare, videoutrustning och annan AV-utrustning. På bilden repareras en diaprojektor i verkstaden.

AV-centralen kopierade och distribuerade även kommunernas taltidning. Tidningen redigerades och lästes in i Kristianstad i tretton olika editioner och gavs ut två gånger i veckan. Dagligen kopierades ca 4–5 000 kassettband på centralen. På bilden ser ni kopieringen i stora inspelningsmaskiner.

Under åren 1985 – 1986 arbetade AV-centralen med att övergå från manuell beställning av alla artiklar till datoriserade bokningar.

Mer om AV-centralens intåg i dataåldern och utvecklingen av verksamheten kan ni läsa om i kommande avsnitt av ”Historiska minnen”.