Film, bild och ljud har i alla år varit AV Media Skånes flaggskepp. Tidigt började man också med videoproduktion. Man gjorde inspelningar på skolor och åt andra kommunala instanser. Man redigerade också videoprodukter samt lade över annan film till video.

På AV-centralen såg man tidigt möjligheterna att med hjälp av datoriseringen förenkla, effektivisera och öka utbudet samt stödet till kommunernas skolor. Läromedel började också att produceras för att användas i datorn. I början av 1990-talet uppdaterade man det gamla nätverket till ett modernt PC-nätverk. Man inrättade en IT-hörna som gjorde att lärarna kunde besöka AV-Centralen och i IT-hörnan ta del av pedagogiska program som fanns på diskett eller CD-Rom. Man kunde även erbjuda kompletta datatjänster som avsåg datorer, skrivare, program, installation, utbildning och service.

Utbildningarna i IT var för allt från nybörjare i Windows till att göra mer komplexa multimediaproduktioner.

I mitten av 90-talet fanns det 28 AV-centraler, 23 läromedelscentraler och 14 länscentraler.