På 13 år har den tekniska utvecklingen verkligen rusat både på AV Media Skåne och ute i våra medlemskommuner där infrastrukturen byggts ut med väl fungerande internet samt ”en-till-en-utbyggnad” vad gäller datorer och surfplattor. 2020 är det strömmande film som står för huvuddelen av vår utlåning.

1999 startade staten sin stora satsning på kompetensutveckling av lärare inom IT och mediaområdet, IT i Skolan (ITiS). 60% av lärarkåren berördes av ITiS. Man kompetensutvecklade sig genom att arbeta i lärarlag som fick stöd av en handledare. Deltagande lärare fick tillgång till egen dator. Kommunerna fick pengar för att stärka infrastrukturen till skolorna. Totalt delades det ut 1,7 miljarder kronor. Många av landets AV-centraler, som vid tidpunkten bytte till AV Media-centraler, var engagerade med pedagoger och teknik. Så även för AV Media Skåne där den tekniska utvecklingen tog riktigt fart nu.

2008 började AV Media Skåne med att ge skolorna möjlighet till att strömma hem filmerna för visning. Det året gav statistiken vid hand att det strömmades 12 515 filmer. Totalt lånades det ut 78 587 artiklar under 2008 (strömmande+fysiska utlån). Under det året var det utlåningen av VHS och DVD som stod för huvuddelen utav utlåningen.

Statistiken för 2020 visar att det strömmades 438 876 filmer och total utlåning under året var 444 610 artiklar (strömmande+fysiska lån).