Datoriseringen inleddes alltså med att AV Media Skåne skaffade ett bokningssystem för samtliga läromedel i mitten av 80-talet.

Nu blev steget att lärarna via hemsidan kunde beställa läromedel. Dataservrar inköptes för att kunna köra och lagra programmen samt all data. Att direkt via internet och vår hemsida kunna beställa läromedel och att själva både kunna se och lyssna på våra program var det största innovativa steget för lärarna.

Utöver detta skapades ett referensbibliotek bestående av aktuella läroböcker. Lärarna fick med detta möjligheten att se böckerna före eventuellt inköp. Man påbörjade även utlåning av klassuppsättningar av böcker samt att mediecentralen skapade egna temalådor, som ibland bestod av såväl böcker som filmer eller cd-rom skivor.

En läromedelsmässa arrangerades för första gången 1989 och var under 30 år i huvudsak förlagd till Yllan i Kristianstad.

Det blev också möjligt att hyra diverse tekniska apparater som just lanserats på marknaden eller inte användes så ofta ute på skolorna, som t ex videokameror, videoredigeringsapparater, videoprojektorer, reportagebandspelare mm.

I mitten av 80-talet fanns det 32 AV-centraler, 29 läromedelscentraler, 39 centraler (som var båda delar) samt 14 länscentraler. Totalt var det 114 stycken.