External link to Allmän filmhandledning

Allmän filmhandledning

Allmän filmhandledning Film i skolan tar fram handledningar till filmer inom olika genrer och teman samt för alla åldersgrupper. Samtidigt ökar intresset för film i skolan, lärare efterfrågar allt fler filmer efter eget huvud och önskan. ​ Här följer en allmän och generell handledning, Alla filmers filmhandledning, som kan användas … Läs mer Allmän filmhandledning

Sök bidrag för Skapande skola-projekt – läsåret 2019/2020

Det är hög tid att planera en ansökan om man är intresserad av att söka bidrag till ett Skapande skola-projekt inom förskola och grundskola. Har du något kulturprojekt som du skulle vilja ha pengar till? ”Skapande skola-bidraget finns till för att barn och elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer … Läs mer Sök bidrag för Skapande skola-projekt – läsåret 2019/2020