Testa matematikverktyg kostnadsfritt!

Kikora – nytt matematikverktyg i mediekatalogen AV Media Skåne har ett samarbete med det digitala matematikförlaget Kikora och erbjuder deras kostnadsfria produkter genom mediekatalogen på SLI.se. Nu får samtliga medlem- och avtalskommuner chansen att kostnadsfritt använda och utvärdera licensversionen av Kikora fram till och med den 15 april. Kikora är … Läs mer Testa matematikverktyg kostnadsfritt!

Jenny Edvardsson Läromedelsmässa 2018

Välkommen på föreläsning onsdag den 7 mars 2018!   Språk- och kunskapsutvecklande undervisning – hur gör man? Vad är språk- och kunskapsutvecklande undervisning? Och hur gör man för att skapa en undervisning som både är språk- och kunskapsutvecklande? I föreläsningen besvarar Jenny Edvardsson dessa frågor. Hon lyfter fram relevant forskning … Läs mer Jenny Edvardsson Läromedelsmässa 2018

Introduktion till Skolfederation

Anmälan senast 1 februari! Skolfederation – en inlogg till alla digitala tjänster. Även om kursen innehåller en hel del “teknik” är den riktad till alla som arbetar med skolutveckling kopplad till digitalisering (vilket i praktiken innebär all skolutveckling). Efter kursen ska deltagaren förstå Skolfederations uppbyggnad, ha en grundläggande förståelse för … Läs mer Introduktion till Skolfederation

External link to AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog

AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog

AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog Vi kommer gärna ut till er arbetsplats och presenterar vår verksamhet. Det kan vara på en studiedag, arbetsplatsträff eller arbetslagsträff. Vi ser gärna att så många som möjligt kan delta och besöket är helt kostnadsfritt. Kurslängd: 60-90 minuter. Utrustning: Medtag lärplatta eller dator med … Läs mer AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog