Upphovsrätt

Introduktion till upphovsrätt En produktion av Webbstjärnan tillsammans med IIS – Internetstiftelsen i Sverige. PRV – Upphovsrättsskolan Upphovsrättsskolan innehåller inspirerande och motiverande material om upphovsrätt. I Upphovsrättsskolan finns pedagogiskt och spelliknande övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter.   … Läs mer Upphovsrätt

MIK

Medie- och informationskunnighet Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort.  Eleverna måste kunna hantera en stor mängd informationskällor och måste därmed kunna kritiskt granska både källan och innehållet. Alla som arbetar i skolan har en avgörande roll när det gäller att stärka elevernas mediekunskaper och vara förebilder för våra barn och unga. Här samlar AV Media information och material om MIK som kan användas av dig som pedagog. Materialet kan användas för egen kompetensutveckling eller i undervisningen. MIK Sveriges kunskapsbank! Är en ny webbplats som samlar lektioner, rapporter och rörligt material från flera olika aktörer. Här finns … Läs mer MIK

Creaza

Creaza Creaza är ett webbaserat programpaket med två olika program: Cartoonist och Mindomo. Mer information om programmen finns i menyn Mediekatalog, välj Creaza. Våra IKT-pedagoger kommer gärna till er skola och genomför kurser/workshops i Cartoonist och Mindomo. Workshopen kan genomföras med pedagoger och/eller elever. När vi genomför workshops med eleverna är det IKT-pedagogen som håller i workshopen och pedagogen i klassen är med och arbetar tillsammans med eleverna. För att workshopen ska kunna genomföras krävs att alla som är med har en inloggning till Mediekatalogen. Det går att boka ett program i taget t.ex. Cartoonist (60-80 min) eller kombinera två … Läs mer Creaza

AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalogen

AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog Innehåll Bakgrundsinformation Bli medlem, lärare och elev Hantera elevkonto Skapa digitala kataloger (box) Skapa klipp ”Fler” – tjänster Övergripande mål Deltagaren ska få full kännedom om utbudet man som lärare och elev har tillgång till via AV Media Skåne. Kunskapsmål Deltagaren ska känna sig trygg i användandet av Mediekatalogen. Färdighetsmål Deltagarna skall ha: Skapat ett konto Skapat en box Skapat en favorit Klickat igång en ”Fler”- tjänst Genomförande Informationen utgår från AV Media Skånes hemsida, www.avmediaskane.se och Mediekatalog för att stärka igenkänningsfaktorn. Teori varvas med korta praktikpass. Tid 1,5 timme Utrustning Medtag läsplatta eller … Läs mer AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalogen