Programmering

Programmering Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2018 och en del av denna förändring är att programmering ska in i undervisningen, speciellt i Teknik och Matematik. Vill ni komma igång att programmera med era elever eller förskolebarn, så har ni möjlighet att boka en workshop eller föreläsning. Ni kan även låna robotar och spel av oss som ni kan använda i undervisningen. Här nedan hittar ni information om förändringarna i … Läs mer Programmering

Tips och länkar

Tips och länkar Tipslapp Jenny, som tidigare jobbade som IKT-pedagog hos oss, har gjort ett dokument med bland annat användbara länkar och boktips som ni får när ni är på workshop och föreläsningar –  Programmeringstips från AV Media Skåne.   Skolverket Skolverket har två webbkurser i programmering: Om programmering och Att programmera. Läs även om programmering i dokumentet Grundskolutbildningens digitalisering.   Skellefteå Kommun Skellefteå kommun har arbetat fram en plan för hur programmering kan introduceras i skolan med anvisningar och övningar för olika stadier, allt från datalogiskt tänkande och dansprogrammering till robotar och Scratch.   Årstaskolan Årstaskolan gjort en webbplats Kodknäck.se. Där finns ett … Läs mer Tips och länkar