CREAZA

Vi kommer till er – boka ett klassbesök! Creaza är ett företag som erbjuder två olika webbaserade program för skapande av tankekartor, serier, film och ljud, som alla elever och pedagoger i våra kommuner har tillgång till via vår Mediekatalog. Alla programmen kan användas i arbetet med Skolverkets digitaliseringsmodul Digitalt … Läs mer CREAZA

Creaza

Creaza Creaza är ett webbaserat programpaket med två olika program: Cartoonist och Mindomo. Mer information om programmen finns i menyn Mediekatalog, välj Creaza. Våra IKT-pedagoger kommer gärna till er skola och genomför kurser/workshops i Cartoonist och Mindomo. Workshopen kan genomföras med pedagoger och/eller elever. När vi genomför workshops med eleverna … Läs mer Creaza

Programmering

Programmering Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade … Läs mer Programmering

MIK

Medie- och informationskunnighet Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort.  Eleverna måste kunna hantera en stor mängd informationskällor och måste därmed kunna kritiskt granska både källan och innehållet. Alla som arbetar i skolan har en avgörande roll när det gäller att stärka elevernas mediekunskaper och vara förebilder … Läs mer MIK