CREAZA

Vi kommer till er – boka ett klassbesök! Creaza är ett företag som erbjuder två olika webbaserade program för skapande av tankekartor, serier, film och ljud, som alla elever och pedagoger i våra kommuner har tillgång till via vår Mediekatalog. Alla programmen kan användas i arbetet med Skolverkets digitaliseringsmodul Digitalt … Läs mer CREAZA

Creaza

Creaza Creaza är ett webbaserat programpaket med två olika program: Cartoonist och Mindomo. Mer information om programmen finns i menyn Mediekatalog, välj Creaza. Våra IKT-pedagoger kommer gärna till er skola och genomför kurser/workshops i Cartoonist och Mindomo. Workshopen kan genomföras med pedagoger och/eller elever. När vi genomför workshops med eleverna … Läs mer Creaza

Programmering

Programmering Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade … Läs mer Programmering

MIK

Medie- och informationskunnighet Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort.  Eleverna måste kunna hantera en stor mängd informationskällor och måste därmed kunna kritiskt granska både källan och innehållet. Alla som arbetar i skolan har en avgörande roll när det gäller att stärka elevernas mediekunskaper och vara förebilder … Läs mer MIK

AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalogen

AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalog Innehåll Bakgrundsinformation Bli medlem, lärare och elev Hantera elevkonto Skapa digitala kataloger (box) Skapa klipp ”Fler” – tjänster Övergripande mål Deltagaren ska få full kännedom om utbudet man som lärare och elev har tillgång till via AV Media Skåne. Kunskapsmål Deltagaren ska känna sig … Läs mer AV Media Skånes verksamhet och Mediekatalogen