Styrdokument

Styrdokument Läroplansförändringar Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Den digitala tekniken … Läs mer Styrdokument

Upphovsrätt

Introduktion till upphovsrätt En produktion av Webbstjärnan tillsammans med IIS – Internetstiftelsen i Sverige. PRV – Upphovsrättsskolan Upphovsrättsskolan innehåller inspirerande och motiverande material om upphovsrätt. I Upphovsrättsskolan finns pedagogiskt och spelliknande övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter.   Upphovsrättsguider från Kolla källan Vad gäller när lärare och förskollärare … Läs mer Upphovsrätt