Styrdokument

Styrdokument Läroplansförändringar Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar. De behöver också kunna använda digitala resurser och verktyg för att lära sig. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att … Läs mer Styrdokument

Programmering

Programmering Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2018 och en del av denna förändring är att programmering ska in i undervisningen, speciellt i Teknik och Matematik. Vill ni komma igång att programmera med era elever eller förskolebarn, så har ni möjlighet att boka en workshop eller föreläsning. Ni kan även låna robotar och spel av oss som ni kan använda i undervisningen. Här nedan hittar ni information om förändringarna i … Läs mer Programmering