I år publicerar Creaza en adventskalender med endast fyra luckor som visas i Uppgiftsbanken i samband med adventsdagarna.

Kalenderuppgifterna jobbar mot de fyra aspekterna av digital kompetens:

  • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • Att använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • Att lösa problem och omsätta idéer i handling

Eleverna får arbeta med att utveckla dessa färdigheter genom fyra stycken engagerande, relevanta och kreativa uppgifter i det elevaktiva verktyget – Cartoonist. Uppgifterna är relativt korta, men är tänkta att ha en positiv effekt på elevernas digitala kompetens. Sök Adventskalender 2022 bland uppgifterna så hittar du dem!

Du hittar Creaza, som inloggad, i vår Mediekatalog!