Arbeta med film i klassrummet – konkreta tips

Sandra Ortiz del Gaiso, Film och skola

Hur man kan arbeta med film i skolan. Vi förbereder, genomför och avslutar en planering gemensamt. Ta med dig knepen hem! Sandra tar upp:

  • fördelar med film i undervisning.
  • innan filmvisning; vad man kan tänka på i förberedelser.
  • efter filmvisning; hur man kan arbeta med filmen.

Målgrupp: F-Gy