Förbund & Politik

Här hittar du samtliga protokoll för de möten som äger rum under året för vårt arbetsutskott och direktion.

Sammanträdesdagar 2018

 

Arbetsutskott

Inför varje direktionsmöte träffas arbetsutskottet för att bereda ärenden inför kommande direktionsmöte. Här hittar du handlingar gällande dessa möten. Läs mer

Direktion

Som regel har direktionen fyra möten per år. Här hittar du sammanträdeshandlingar gällande dessa möten. Läs mer

Lämna synpunkter

Hör av dig om du har en åsikt om kommunalförbundet eller dess verksamhet. Läs mer