Förbund & Politik

Här hittar du samtliga protokoll för de möten som äger rum under året för vårt arbetsutskott och direktion.

Sammanträdesdagar 2017

 

Anslagstavla §10

Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

 

Arbetsutskottsmöte

Inför varje direktionsmöte träffas arbetsutskottet för att bereda ärenden inför kommande direktionsmöte. Här hittar du handlingar gällande dessa möten. Läs mer

Direktionsmöte

Som regel har direktionen fyra möten per år. Här hittar du sammanträdeshandlingar gällande dessa möten. Läs mer

Lämna synpunkter

Hör av dig om du har en åsikt om kommunalförbundet eller kommunalförbundets verksamhet. Läs mer