Direktion | Laglighetsprövning

 

Förbund & Politik

Här hittar du vår förbundsordning, vilka sammanträdesdagar vi har samt protokoll för de möten som äger rum under året gällande arbetsutskott och direktion.

Förbundsordning (nedladdningsbar pdf)

Sammanträdesdagar 2023 (nedladdningsbar pdf)

 

Arbetsutskott

Inför varje direktionsmöte träffas arbetsutskottet för att bereda ärenden inför kommande direktionsmöte. Här hittar du handlingar gällande dessa möten. Läs mer

Direktion

Som regel har direktionen fyra möten per år. Här hittar du sammanträdeshandlingar gällande dessa möten. Läs mer

Lämna synpunkter

Hör av dig om du har en åsikt om kommunalförbundet eller dess verksamhet. Läs mer