Allmän filmhandledning

Film i skolan tar fram handledningar till filmer inom olika genrer och teman samt för alla åldersgrupper. Samtidigt ökar intresset för film i skolan, lärare efterfrågar allt fler filmer efter eget huvud och önskan. ​

Här följer en allmän och generell handledning, Alla filmers filmhandledning, som kan användas som stöd för diskussion i klassrummet efter en filmvisning och i närstudier av en film – när ni inte hittar en handledning till just den film ni söker. Avsikten är inte att spänna över alla specifika teman utan texten bör ses som en inspirationsguide för att locka till tolkning, analys och samtal.