Filmhandledningar finns som stöd för en fördjupande diskussion om en film – klicka in på den artikel du vill titta närmare på i Mediekatalogen och kika i menyraden till höger under filmrutan. Klicka på ”Arbetsmaterial” – där hittar du handledningen!

Som regel ingår det alltid en handledning till filmer som köps in, men ibland händer det att det inte finns och då kan du ta hjälp av en allmän filmhandledning …

 

Allmän filmhandledning

Svenska Filminstitutet/Film i skolan tar fram handledningar till filmer inom olika genrer och teman samt för alla åldersgrupper. Då intresset för film i skolan ökar och att lärare efterfrågar allt fler filmer efter eget huvud och önskan finns inte möjligheten att ta fram handledningar till alla filmer – därför har man tagit fram en allmän och generell handledning, Alla filmers filmhandledning (pdf-format). Denna kan användas som stöd för diskussion i klassrummet efter en filmvisning och i närstudier av en film, när ni inte hittar en handledning till just den film ni söker.

Avsikten är inte att spänna över alla specifika teman utan texten bör ses som en inspirationsguide för att locka till tolkning, analys och samtal.

 

Filmvisning i förskolan

I denna publikation, ?! MINIBIO: Två artiklar om minibio – i teori och praktik! (pdf-format), skriver Agneta Danielsson och Nina Nykvist om filmvisning i förskolan. Artiklarna kan ses som ett stöd för tolkning, analys och samtal eller som en allmän handledning för filmvisning för de yngre barnen – kanske när ni inte hittar en handledning till en specifik film ni önskar visa.

  • Förskolebarn, film och språkutveckling
  • Att visa film för små barn