Tema och aktuella händelser

Att använda film i skolan skapar en mer varierad undervisning där fler elever har möjlighet att ta till sig kunskap. Allt material som finns i Mediekatalogen är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt och inköpt med rättigheter som gör att du och dina elever får använda filmerna för utbildning och lärande.

Här har vi samlat ett urval av film för olika målgrupper, utifrån olika tema och olika aktuella händelser, som vi tänker kan vara till stöd när ni söker material.

Tänk på att en film som t ex passar för åk 7-9 även kan passa för gymnasieelever eller att film för åk 4-6 även kan passa för åk 7-9. Släng därför gärna en blick på tipsen för målgruppen under den du söker material för också!

 

 

Utbildning – en mänsklig rättighet

Inför Världslärardagen vill vi tipsa om film för att lyfta vikten av utbildning – en rättighet som kan se väldigt olik ut beroende på var i världen du bor! Enligt artikel 26 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) har ”alla rätt till utbildning” oavsett bakgrund, tro, hudfärg eller kön. Läs mer.

 

Säkerhet och beredskap

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors ökande engagemang. Här uppmärksammas MSB:s årliga informationsinsats för att öka människors motståndskraft inför kriser och krig – Beredskapsveckan. Läs mer.

Fåglar – här och där!

BirdLife Sverige erbjuder genom projektet Naturlänken möjligheten att få besök av erfaren pedagog, som kommer ut till din skola för att berätta om utomhuspedagogik samt hålla i workshop – Naturen som klassrum med Anette Barr. Som ytterligare ett stöd ihop med denna möjlighet har vi tagit fram tips på användbara resurser i vår Mediekatalog – om fåglar! Läs mer.

Försvar, samarbete och yttrandefrihet

Lär mer om vad NATO är och vad det innebär för Sverige att vara med i ett sådant internationellt samarbete. I samband med att Sverige ansökt om medlemskap har även vår yttrandefrihetsgrundlag hamnat i fokus. Därför har även film kring yttrandefriheten i vårt land lyfts i detta tema. Läs mer.

AI, algoritmer och matematik

Att AI diskuteras flitigt i skolan och i media har vi nog alla uppmärksammat. För att prata och lära sig mer om vad AI är, vad det kan komma att betyda för framtiden samt se utvecklingen från olika håll, tänker vi att film kan hjälpa till med. Läs mer.

Ett axplock av filmer baserade på böcker

I Mediekatalogen finns många filmer som är filmatiseringar av böcker, men hur vet man som användare vilka titlar som det går att arbeta med – om man vill kombinera en filmupplevelse med en läsupplevelse, eller tvärtom? Läs mer.

19 guldkorn för dig som gillar verklighetsbaserad film

Många filmer skildrar en sann historia. Det finns många berättelser och livsöden att lära av och diskutera kring. Tänk till exempel så många som gått före i historien och kämpat för något för egen skull, men också för andra och för dem som kommit efter. Läs mer.

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Den internationella kvinnodagen inträffar den 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet samt kvinnors och flickors situation över hela världen. Här kommer ett urval av filmtips att använda i undervisningen. Läs mer.

Filmpärlor till påsk

Många önskar tips på film till årets olika högtider och här samlar vi ihop lite kring detta tema – kring den religiösa påsken, men också kring påsken i folktron. Läs mer.

Förintelsens minnesdag

För att stärka Förintelsens hågkomst och motverka antisemitism har vi tagit fram tips till Förintelsens minnesdag den 27 januari, som kan användas i undervisningen om Förintelsen och andra världskriget – för användning i såväl historia som samhällskunskap. Läs mer.

Upptäckter, uppfinningar och innovationer

Vad är skillnaden? Ganska stor. Lär er mer om upptäckter, uppfinningar och innovationer på olika sätt. Läs mer.

 

Filmpärlor i juletid!

Advent står för dörren och känslan av jul börjar smyga sig på. Då vill vi ta chansen att tipsa om några användbara filmpärlor i juletid, från vår Mediekatalog! Läs mer.

Tänk kritiskt och klicka klokt!

Hur kan vi öka medie- och informationskunnigheten? Vi vill uppmärksamma den årliga globala MIK-veckan – instiftad av Unesco och som pågår över hela världen. Läs mer.

Alla själar och helgons dagar

Det är lite rörigt att hålla isär de olika dagarna som har med alla helgon och alla själar att göra – de ligger nära varandra i almanackan i månadsskiftet oktober/november. De högtider som uppmärksammas mest är helgdagen alla helgons dag och halloween. Läs mer.

Personlig integritet och utsatthet på nätet

Idag sker väldigt mycket digitalt och mycket sker på internet – för många kanske till och med det mesta sker där. Barn och unga kan behöva stöd och hjälp för att stanna upp och reflektera över den påverkan nätet kanske kan ha på dem, för att bli medvetna användare. Läs mer.

Energi, elkraft och elektricitet

Något som är aktuellt just nu är den svenska elproduktionen, men också med hur det ser ut runt om i världen. Vilka är de mest effektiva sätten att producera energi på, men även de mest miljövänliga – eller minst miljöovänliga – med tanke på de klimatförändringar som vi står inför? Läs mer.

 

Vänskap, empati och respekt

Hur är en bra kompis? Hur respekterar vi varandras likheter och olikheter? Vad betyder olika värdegrundande begrepp, såsom acceptans, tolerans, respekt, empati, hänsyn, jämlikhet, mod, samhörighet och inflytande? Läs mer.

Val, demokrati och rösträtt

Vi har samlat filmtips till dig som ska arbeta med valet på olika sätt. Hoppas du kan hitta något bland nedanstående tips – här finns något för de flesta åldrar! Läs mer.

Rätten till abort – vems är beslutet?

Den svenska abortlagen, som trädde i kraft 1974, gav kvinnor rätt att själva bestämma om de vill avbryta en graviditet under de arton första veckorna. Rätten att göra en abort är dock inte självklar överallt i världen. Läs mer.

Förtryck, folkfördrivningar och folkmord

Folkmord, eller som det även kallas genocid, är den medvetna och systematiska förstörelsen av en etnisk, religiös eller nationell grupp. Första gången som brottsrubriceringen folkmord togs i bruk var inför Nürnbergprocessen, i följderna av det andra världskriget. Läs mer.

Att skapa, tolka och förmedla

Bildbudskap finns överallt omkring oss. Bilder påverkar. Att kritiskt kunna en bild är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Bild är språk och skapande är viktigt. Det finns ett citat som säger ”Du kan inte använda upp kreativitet, ju mer du använder ju mer har du.”… Läs mer.

Människor i slutet av livet

Vad händer när man som äldre närmar sig slutet av livet och inte längre klarar det man brukar klarar av? Här vill vi tipsa om film att använda för att prata om omsorg och åskådliggöra olika centrala begrepp i vården; som vård i livets slut, bemötande, kommunikation med personer med demenssjukdom, etik, självbestämmande samt död och sorg. Läs mer.

Romernas nationaldag

Den 8 april firas romernas internationella dag (nationaldag). Vi vill gärna tipsa om filmer som kan användas när man pratar om den romska kulturen och några tips är användbara i undervisning om även våra andra nationella minoriteter. Läs mer.

Årstiderna

Årstiderna är ett återkommande tema i skolan och vi vill gärna tipsa om användbart material för att arbeta med årets delar på olika sätt. Vad är en årstid egentligen och varför blir det olika årstider? Vad händer egentligen med djur och natur under de olika delarna av året? Läs mer.

Krig, Ryssland och konflikten i Ukraina

I februari 2022 inledde Ryssland ett storskaligt militärt anfall mot Ukraina, kanske den farligaste politiska situationen i Europa sedan andra världskriget. Här finns filmtips för den som vill arbeta med detta i sin undervisning. Läs mer.

 

Filmer från Guldbaggegalan 2022

Här har vi samlat några cineastiska pärlor från årets Guldbaggegala, som du kan hitta i Mediekatalogen! Läs mer.

Samernas nationaldag och nationella minioriteter

Den 6 februari är det Samernas nationaldag. Den firas över hela Sápmi. Vi vill gärna tipsa om filmer som kan användas när man pratar om samer, men även om våra andra nationella minoriteter. Läs mer.

Film för förskolan

Utveckla förskolebarnens förståelse och språk med hjälp av film och sagor med siffror, rim och ramsor! I vår Mediekatalog hittar du filmer för de yngre barnen, ibland på flera olika språk. Läs mer.

Alfred Nobel, Nobeldagen och Nobelpriset

Vem var Alfred Nobel och varför uppmärksammas den 10 december med prisutdelningar? Här kommer tips på film för att svara på frågor som dessa och även tips på film om eller med koppling till Nobelpristagare genom åren. Läs mer.

Klimat och hållbar utveckling

Med anledning av det stora klimatmötet COP26 i Glasgow i Skottland den 31 oktober till den 12 november 2021 vill vi passa på att nämna ett urval filmer som tar upp om klimatfrågor på olika sätt. Läs mer.

Framtidsdrömmar, arbetsliv och ekonomi

Vad vill du arbeta med när du blir stor? Ja, den frågan har vi kanske alla fått när vi var yngre och säkert också nyfiket ställt själva när vi mött ett barn någon gång. Här tipsar vi om film på ämnena arbetsliv, yrke, utbildning och ekonomi. Läs mer.

FN, fred och mänskliga rättigheter

Varje höst lyfter många FN-dagen i sin undervisning och vi vill tipsa om film för detta! Här hittar du många riktigt bra filmer att använda i klassrummet! Läs mer.

Organdonation, transplantationer och Donationsveckan

Tänker du gå igenom och prata om organdonation och transplantationer med dina elever? Använd då gärna dessa filmer och gärna i samband med Donationsveckan. Läs mer.

Afghanistan, förtryck och mänskliga rättigheter

Vi vill gärna tipsa om användbart material för diskussion kring situationen i Afghanistan. Miljoner afghaner är på flykt. Efter en blixtoffensiv genom landet i augusti 2021 styr talibanerna åter Afghanistan. Läs mer.

Stumfilm, filmhistoria och Charlie Chaplin

Vi vill slå ett slag för de stumfilmer vi har i vår Mediekatalog – för att belysa ett stycke filmhistoria, faktiskt den allra första delen av filmhistorien, när det började. Läs mer.

Israel, Palestina och konflikten i Mellanöstern

Vi vill gärna tipsa om användbart material för diskussion när det gäller Israel-Palestina-konflikten. En konflikt som handlar om att staten Israel upprättats på mark som palestinierna ser som sin. Läs mer.

Sexualitet, samtycke och relationer

Vi vill gärna tipsa om användbart material för undervisningen när det gäller Sexualitet, samtycke och relationer. Undervisning gällande detta kunskapsområde ska ske återkommande i alla skolformer, utom i vuxenutbildningen, vilket är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022. Läs mer.

Rasism, upplopp och polisvåld

I samband med vad som hänt i USA kring det våld som polis tagit till vid gripande vill vi tipsa om några mycket aktuella filmer kring upplopp, rasism och polisvåld. Läs mer.

Demokrati, det amerikanska valsystemet och sociala medier

I samband med presidentvalet i USA den 3 november 2020 samlade vi aktuella filmer om demokrati, valsystem och även sociala medier, som är en betydande faktor när det gäller att nå ut med politiska budskap och påverka debatt. Läs mer.