Vad betyder A-märkt film?

Ellen Tejle. Bildkälla: a-märkt.se

A-märkt är en typ av konsumentupplysning vad gäller jämställdhet – ett initiativ av biograferna Bio Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Spegeln i Malmö samt Röda Kvarn i Helsingborg, som 2013 lanserades tillsammans med Rättviseförmedlingen och Women in Film and Television. Ellen Tejle är kampanjens talesperson och blev 2018 utsedd av BBC till en av världens mest inflytelserika och inspirerande kvinnor.

 

Vad innebär Bechdeltestet?

A-märkningen ges till filmer som klarar Bechdeltestet. Testet granskar filmer utifrån hur mycket kvinnor representeras i en film och syftar till att lyfta kvinnlig representation inom film.

Värt att nämna är att A-märkning ändå inte är en kvalitetsstämpel som garanterar att filmen i sitt innehåll och helhet är en film för jämställdhet. En film kan ju, utan att vara A-märkt, ändå vara bra med starka kvinnliga personligheter och likaså tvärtom. Att männen till största delen har talrollen i filmer kan så klart kan påverka vems perspektiv som visas och vems berättelse som berättas. Det kan ändå kan vara värt att fundera på hur kvinnor representeras i filmer utifrån Bechdelstestet tre punkter – kanske som en ingång till diskussioner i klassrummen vad gäller genus och jämställdhet?

Bechdeltestets tre punkter:

1. Det ska finnas två namngivna kvinnliga rollfigurer…
2. …som pratar med varandra…
3. …om något annat än män.

Detta kan tyckas lätt, men det är svårare än vad man kan tro att hitta filmer som klarar testet. Märkningen kan nyttjas av biografer, festivaler, tidningar samt filmtjänster.

 

Exempel på filmer hos oss som klarar Bechdeltestet

Åk 1-3: Agatha granndetektiven, Flyttfåglar, Det här är vår värld, Face to face

Åk 4-6: RUM 213, 2 flickor, Hobbyhorse revolution, Heartstone, Två Irene

Åk7- uppåt: Ouaga Girls, Dröm vidare, Mustang, In bloom, Wild dogs, Sonita, Suffragette