1971 fanns det 97 AV-centraler och sex länscentraler i landet, att jämföra med dagens 20 mediecentraler, där de flesta är läns- eller regioncentraler.

Inspelning, bokning och utlåning

På 70-talet började man med att låna ut 16 mm-filmer samt inspelade radio- och videoprogram från UR. All bokning av Utbildningsradions program och filmer skedde manuellt. 16 mm-film var det dominerande mediet för rörlig bild även om Utbildningsradion (UR) också hade ett stort utbud av
TV-program.

16 mm-film köptes in från svenska filmbolag som producerade och sålde utbildningsfilm (precis som ännu görs idag, om än i annat format). Egna filmkataloger trycktes upp och fanns tillgängliga på skolorna för hjälp vid beställning. Katalogerna blev fort inaktuella och fick kompletteras efterhand med supplementkataloger. Efter utlåning granskades och i vissa fall lagades filmerna med hjälp av en filmgranskningsmaskin. Filmerna kunde också tvättas i maskinen.

UR:s radioprogram spelades in och kopierades på rullbandsspelare av märket Tandberg. 18 bandspelare var sammankopplade i en kopieringsanläggning. Efterhand så över gick man till att kopiera programmen på kassettband. Särskild ljudkassettskopieringsmaskin anskaffades efter en tid och då kunde kassetterna kopieras i hög hastighet. Nästa steg längre fram var att via kopieringsrobotar bränna i CD-format.

UR:s TV-program spelades in på professionella videosystem och lånades ut via följande videosystem: Sony videorullbandsspelare, Philips VCR, Video 2000, JVC VHS, Sony U-matic, Panasonic Mll och Sony Betacam. Därefter gick man över till DVD-format.