Den internationella kvinnodagen inträffar den 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet samt kvinnors och flickors situation över hela världen.

Här kommer några filmtips, som berör kvinnors och flickors rättigheter på olika sätt i olika delar av världen, både historiskt och i nutid:

Kvinnors rättigheter (pdf-format)

Du hittar filmerna i vår Mediekatalog!

 

För jämställdhet inom film

A-märkta filmer är en typ av konsumentupplysning vad gäller jämställdhet – ett initiativ av biograferna Bio Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Spegeln i Malmö samt Röda Kvarn i Helsingborg, som 2013 lanserades tillsammans med Rättviseförmedlingen och Women in Film and Television.

A-märkning ges till filmer som klarar Bechdeltestet, ett test som granskar filmer utifrån hur mycket kvinnor representeras i en film och syftar till att lyfta kvinnlig representation inom film. Läs mer om Bechdeltestet här och de filmer med A-märkt som etikett i Mediekatalogen kan du överskådligt hitta här.