Hur väljer vi film till utbudet i Mediekatalogen?

Viktigt vid inköp av film:

 • Följer filmen skolans styrdokument och värdegrund samt finns det en pedagogisk användning med filmen?
 • Hur ser den tekniska kvaliteten ut: bild, klippning, färg, undertexter och upplösning.
 • Hur ser efterfrågan ut? Är filmen bred eller smal i sitt användningsområde?
  • Finns det redan något liknande i utbudet inom samma ämne för samma målgrupp?
  • Vi har även Utbildningsradions program i vår Mediekatalog – finns det något liknande program hos dem?
  • Hur ser statistiken ut vad gäller visningar av liknande filmer i utbudet, om det finns?
 • Vilken svårighetsgrad är det på filmen – är filmen anpassad för den målgrupp som angivits av filmbolagen?
 • Är ämnet tidlöst eller aktuellt?
 • Hur ser representationen i filmerna ut vad gäller kultur och genus, också i förhållande till vad som redan finns i utbudet?
 • Vilket språk är filmen på? Kan filmen användas även i språkundervisning?
 • Har filmen önskats från flera lärare? Hur vill dessa koppla filmen till sin undervisning och läroplan?
 • Hur ser det ut i utbudet vad gäller olika genre och filmstilar? Det är viktigt att barn och ungdomar får upplevelsen av olika typer av filmer vad gäller stil och genre – att de utmanas att möta även den typ av film som de kanske inte alltid är vana vid att se.

Vårt mål är att köpa in strömmande rättigheter för visning i skolorna, men ibland kan det även bli att vi i undantagsfall köper in rättigheter för enbart DVD. Detta sker endast i de fall då det inte finns institutionell strömmande visningsrätt att köpa in för oss.

Ibland använder vi oss av referenspersoner, pedagoger som arbetar ute i verksamheter i våra kommuner. Antingen tittar pedagogerna själva på filmen eller visas filmen i en klass för återkoppling senare.

Om vi upptäcker att det saknas film inom ett ämne som vi inte ser att det finns något producerat om hos något filmbolag samarbetar vi gärna med filmbolagen och lägger in önskemål om produktioner framåt. Inte sällan leder detta till att filmbolagen tar in eller planerar en egen produktion av en film i ämnet, som vi i vår tur kan köpa in rättigheterna till.

Har du några tankar eller funderingar kring filminköp är du välkommen att höra av dig till någon av de två pedagoger som arbetar med filmrättigheter, Marie Bertilsson (leg. grundskollärare) eller Anna Söderstjerna (leg. grundskollärare).

Filmbolag

Hur väljer vi teknik till utbudet i Mediekatalogen?

Vid inköp av teknik tittar vi på följande:

 • Hur ser den tekniska kvaliteten ut: hållbarhet, uppladdning av batteri, transportmöjligheter m.m.
 • Hur ser efterfrågan ut? Har produkten önskats från flera lärare?
 • Finns det redan något liknande i utbudet inom samma område för samma målgrupp?
 • Hur många tillhörande saker som medföljer produkten? Det måste vara hanterbart antal för både låntagare och oss.
 • Vad är kostnaden för inköp? Är det något skolorna själva kan ha råd med?
 • Hur ser statistiken ut vad gäller visningar av liknande teknik i utbudet, om det finns?
 • Vilken svårighetsgrad är det på produkten – är produkten anpassad för den målgrupp som angivits av leverantör eller kan den användas av flera målgrupper (progression)?
 • Vilket språk är handledningar/apparna på som medföljer produkten?
 • Koppling till läroplanerna?

Vårt mål är att köpa in teknik som passar flera målgrupper och olika användningssätt, men ibland kan det även bli att vi i undantagsfall köper produkter som bara passar en målgrupp eller som bara kan användas tillsammans med iPad/PC/Chromebook.

Har du några tankar eller funderingar kring teknikinköp är du välkommen att höra av dig till Anna Söderstjerna (leg. grundskollärare).