Hur väljer vi film till utbudet i Mediekatalogen?

Vid köp av filmrättigheter tittar vi på följande:

 • Följer filmen skolans styrdokument och värdegrund samt finns det en pedagogisk användning med filmen?
 • Hur ser den tekniska kvaliteten ut: bild, klippning, färg, undertexter och upplösning.
 • Hur ser efterfrågan ut? Är filmen bred eller smal i sitt användningsområde?
  • Finns det redan något liknande i utbudet inom samma ämne för samma målgrupp?
  • Vi har även Utbildningsradions program i vår Mediekatalog – finns det något liknande program hos dem?
  • Hur ser statistiken ut vad gäller visningar av liknande filmer i utbudet, om det finns?
 • Vilken svårighetsgrad är det på filmen – är filmen anpassad för den målgrupp som angivits av filmbolagen?
 • Är ämnet tidlöst eller aktuellt?
 • Hur ser representationen i filmen ut vad gäller kultur och genus, också i förhållande till vad som redan finns i utbudet?
 • Vilket språk är filmen på? Kan filmen användas även i språkundervisning?
 • Har filmen önskats från flera lärare? Hur vill dessa koppla filmen till sin undervisning och läroplan?
 • Hur ser det ut i utbudet vad gäller olika genre och filmstilar? Det är viktigt att barn och ungdomar får upplevelsen av olika typer av filmer vad gäller stil och genre – att de utmanas att möta även den typ av film som de kanske inte alltid är vana vid att se.

Vårt mål är att köpa in strömmande rättigheter för visning i skolorna, men ibland kan det även bli att vi i undantagsfall köper in rättigheter för enbart DVD. Detta sker endast i de fall då det inte finns institutionell strömmande visningsrätt att köpa in för oss.

Ibland använder vi oss av referenspersoner, pedagoger som arbetar ute i verksamheter i våra kommuner. Antingen tittar pedagogerna själva på filmen eller visas filmen i en klass för återkoppling senare.

Om vi upptäcker att det saknas film inom ett ämne som vi inte ser att det finns något producerat om hos något filmbolag samarbetar vi gärna med filmbolagen och lägger in önskemål om produktioner framåt. Inte sällan leder detta till att filmbolagen tar in eller planerar en egen produktion av en film i ämnet, som vi i vår tur kan köpa in rättigheterna till.

Har du några tankar eller funderingar kring filminköp är du välkommen att höra av dig till någon av de två pedagoger som arbetar med filmrättigheter, Marie Bertilsson (leg. grundskollärare) eller Anna Söderstjerna (leg. grundskollärare).