Uppdaterad! Så här tänker Fredsdalsskolan 4 – 6 i Simrishamn om Läshörnan som de får tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Simrishamns kommun har tillgänglig lärmiljö och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som prioriterade utvecklingsområde detta läsår. Läshörnan och dess möjlighet till ett rikt utbud av e-böcker ligger väl i linje med dessa mål.

Som ett komplement till skolbiblioteket öppnar här sig en möjlighet att få tillgång till böcker både hemma och i skolan, det blir tillgängligt och inkluderande – för alla.
Projektet syftar till att stimulera ökad läsning.

Läshörnan ger klasserna en möjlighet att välja böcker i olika genrer. De kan arbeta i grupper och läsa samma bok och diskutera och arbetat vidare med innehållet. Eleverna har också möjlighet att lyssna på böcker.

I läroplanens inledande avsnitt kan man läsa ”Eleverna ska också kunna orientera sig in en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig.” Här ser vi en möjlighet att erbjuda eleverna verktyg och redskap att möta digitala texter.

Vi vill skapa en tillgängligare lärmiljö där läsintresset stimuleras och fler elever får uppleva böckernas fantastiska värld.

 

Synpunkter från Fredsdalsskolan 24 maj 2019

Lärarna i årskurs fem anser att materialet är ett fantastiskt material. Nypon förlagets böcker finns med är toppen eftersom deras läsförståelsematerial ingår. Läshörnan uppskattas mycket av eleverna. Läshörnan används som läxa, dvs alla läser samma bok, lästräning och läraren väljer om det analog respektive digital läsning. Böckerna kan sedan diskuteras gemensamt. Det är jättebra att vi har tillgång till böcker som går att koppla till aktuella ämnesområden i undervisningen. Alla elever använder/lyssnar på böckerna, vilket innebär att ingen blir exkluderad, alla läser på samma sätt, i motsats till andra former av digitalt läsande som man som elev/vårdnadshavare får ansöka om. Lärarna anger en negativ sak, man saknar Astrid Lindgrens verk.

 

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!