Så här använder Gudmuntorps skola 4 – 6 i Höör Läshörnan de har tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Vår tanke med projektet ”Läshörnan” är:

  • Att ge eleverna på skolan tillgång till ett större utbud av litteratur. Som liten landsbygdsskola med långa avstånd till kommunbiblioteket är vår tillgång till litteratur starkt begränsad.
  • Att via våra chrome-books, som vi har i klassuppsättning, ge eleverna ökad kompetens i att läsa digitalt.
  • Att väcka intresse för läsning och inspirera till ökat läsande.

Vi tror att vissa elever som ibland uppvisar motstånd till traditionell läsning kan motiveras lättare genom den digitala tekniken.

  • Vi tänker oss använda såväl lärarstyrda bokhyllor, där samtliga i klassen läser samma digitala bok som att låta eleverna fritt välja ur det digitala bibliotekets utbud.
  • Vid de tillfällen då alla läser samma bok, avser vi föra gemensamma boksamtal i grupper/helklass om böckernas innehåll.
  • Vi hoppas detta projekt leder till ökat ordförråd, ökad läshastighet och ökad motivation för läsande i alla dess former.
  • Eleverna kommer att föra någon form av journal i text/bild kring sitt läsande.

 

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!