Så här tänker Lindesborgsskolan 3 – 6 i Tomelilla, använda Läshörnan de får tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Vi på Lindesborgsskolan vill stimulera och därmed öka läsandet bland våra elever. Vi har valt att ge elever i åk 3 – 6 samt all personal tillgång till den digitala lästjänsten “Läshörnan”. Alla elever i åk 4 – 6 har 1 till 1 dator. Åk 3 har tillgång till Ipad.

En fördel vi tror oss se är att ge elever meningsfulla “nya alternativa” sätt att använda sina datorer samtidigt som man läser böcker. En annan fördel tror vi är många elever kan läsa samma bok samtidigt utan att skolan behöver skaffa klassuppsättningar. En tredje fördel hoppas vi är att eleverna har tillgång “24/7” till en bok som man inte kan “bli av med”. (Om tekniken fungerar…;)

Vår ambition och plan är att:

  • Satsa på läsning av alla sorters böcker men särskild inriktning på böcker med berättelser som förändrar.
  • Ha boksamtal i trygga smågrupper med böcker anpassade efter nivå och intresse.
  • Ha bokläsning i skolan minst 15 min 3 – 4 dagar/vecka.
  • Ha bokläsning hemma minst 15 min 3 – 4 dagar/vecka.
  • Erbjuda frivillig rastläsning i bibliotek med hjälp av biblioteksgruppen gärna då äldre läser med yngre.
  • Skapa en “läsruta” på skolgården.
  • Mäta läsning i tid på en “lästidslinjal” som alla i skolan ska kunna följa.
  • Mäta läsvanor i början, i mitten och i slutet av läsprojektet genom ett googleformulärdokument som elever fyller i. Genom detta ska vi matematiskt kunna avläsa hur läsningen förändras.

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!