Så här tänker Rebbelberga skola 4 – 6 i Ängelholm, använda Läshörnan de får tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Rebbelberga skola är en F – 6 skola, belägen i de centrala delarna av Ängelholm. Här har 540 elever och många pedagoger sin arbetsplats. Under de senaste åren har vi haft en stor inflyttning av elever i vårt upptagningsområde, vilket gjort att skolan på kort tid vuxit med ca 200 elever.
Läsåret 2017/2018 fick vi inte längre plats alla under samma tak. Detta resulterade i att hela åk 4 – 6 flyttade till paviljonger ca 300 meter från huvudbyggnaden. Med detta följde också ett avstånd till elevernas bibliotek samt sämre möjlighet att botanisera bland vår fack- och skönlitteratur. Under läsåret som gått ser vi att detta tyvärr medfört att vår utlåningsstatistik sjunker, troligtvis också läsandet i dessa åldrar. Vi har gjort olika punktinsatser med tryckt litteratur för att förbättra elevernas tillgång till böcker, men mer behöver göras.
Med läshörnans provlicenser ser vi ett sätt att erbjuda läsning i digital form, var eleverna än befinner sig. Att inloggningen fungerar såväl i skolan som hemma är ett stort plus. Vår skönlitteratur används ofta för gemensam klassläsning med tillhörande reflektionsuppgifter, som ibland ska lösas hemma.
Ängelholm är en 1:1 kommun, vilket innebär att alla elever har sin egen dator. Vi har också en välfungerande, god support i form av Rebbelbergas IKT- samt bibliotekspedagoger. Om vi hade fått chansen att prova Läshörnans utbud under ett läsår, hade det varit intressant att följa vad det kunde göra för våra mellanstadieelevers läsintresse! (Nu har ni chansen!)

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!