Uppdaterad! Så här använder Rebbelberga skola 4 – 6 i Ängelholm Läshörnan de har tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Rebbelberga skola är en F – 6 skola, belägen i de centrala delarna av Ängelholm. Här har 540 elever och många pedagoger sin arbetsplats. Under de senaste åren har vi haft en stor inflyttning av elever i vårt upptagningsområde, vilket gjort att skolan på kort tid vuxit med ca 200 elever.
Läsåret 2017/2018 fick vi inte längre plats alla under samma tak. Detta resulterade i att hela åk 4 – 6 flyttade till paviljonger ca 300 meter från huvudbyggnaden. Med detta följde också ett avstånd till elevernas bibliotek samt sämre möjlighet att botanisera bland vår fack- och skönlitteratur. Under läsåret som gått ser vi att detta tyvärr medfört att vår utlåningsstatistik sjunker, troligtvis också läsandet i dessa åldrar. Vi har gjort olika punktinsatser med tryckt litteratur för att förbättra elevernas tillgång till böcker, men mer behöver göras.
Med läshörnans provlicenser ser vi ett sätt att erbjuda läsning i digital form, var eleverna än befinner sig. Att inloggningen fungerar såväl i skolan som hemma är ett stort plus. Vår skönlitteratur används ofta för gemensam klassläsning med tillhörande reflektionsuppgifter, som ibland ska lösas hemma.
Ängelholm är en 1:1 kommun, vilket innebär att alla elever har sin egen dator. Vi har också en välfungerande, god support i form av Rebbelbergas IKT- samt bibliotekspedagoger. Om vi hade fått chansen att prova Läshörnans utbud under ett läsår, hade det varit intressant att följa vad det kunde göra för våra mellanstadieelevers läsintresse! (Nu har ni chansen!)

 

Synpunkter från Rebbelberga skola 7 mars 2019

Lite nerslag från verkligheten. Några bilder från när åk 4 arbetar med läsning och lässtrategier i ett arbete kopplat till vikingar. De har haft stor glädje av att kunna klassläsa Halvdan Viking genom Läshörnan. Bilderna visar en lektion där eleverna i grupp diskuterar texten, plockar ut svåra ord, ställer frågor på texten, sammanfattat etc.

 

Synpunkter från Rebbelberga skola 12 augusti 2019

Vi har tyvärr tagit beslutet att inte fortsätta med Läshörnan efter vårt testår. Vi har utvärderat användandet tillsammans med lärarna i 4-6, och kommer då fram till att de inte använder den digitala läsningen i så stor utsträckning att det känns försvarbart att köpa tjänsten. En snabb analys av detta visar på att våra lärare tycker sig ha vad de behöver i tryckt litteratur och att det materialet känns lättare att använda. Alla är dock positiva till Läshörnan som komplement.

 

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!