Uppdaterad! Så här använder Rebbelberga skola 4 – 6 i Ängelholm Läshörnan de har tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Rebbelberga skola är en F – 6 skola, belägen i de centrala delarna av Ängelholm. Här har 540 elever och många pedagoger sin arbetsplats. Under de senaste åren har vi haft en stor inflyttning av elever i vårt upptagningsområde, vilket gjort att skolan på kort tid vuxit med ca 200 elever.
Läsåret 2017/2018 fick vi inte längre plats alla under samma tak. Detta resulterade i att hela åk 4 – 6 flyttade till paviljonger ca 300 meter från huvudbyggnaden. Med detta följde också ett avstånd till elevernas bibliotek samt sämre möjlighet att botanisera bland vår fack- och skönlitteratur. Under läsåret som gått ser vi att detta tyvärr medfört att vår utlåningsstatistik sjunker, troligtvis också läsandet i dessa åldrar. Vi har gjort olika punktinsatser med tryckt litteratur för att förbättra elevernas tillgång till böcker, men mer behöver göras.
Med läshörnans provlicenser ser vi ett sätt att erbjuda läsning i digital form, var eleverna än befinner sig. Att inloggningen fungerar såväl i skolan som hemma är ett stort plus. Vår skönlitteratur används ofta för gemensam klassläsning med tillhörande reflektionsuppgifter, som ibland ska lösas hemma.
Ängelholm är en 1:1 kommun, vilket innebär att alla elever har sin egen dator. Vi har också en välfungerande, god support i form av Rebbelbergas IKT- samt bibliotekspedagoger. Om vi hade fått chansen att prova Läshörnans utbud under ett läsår, hade det varit intressant att följa vad det kunde göra för våra mellanstadieelevers läsintresse! (Nu har ni chansen!)

 

Synpunkter från Rebbelberga skola 7 mars 2019

Lite nerslag från verkligheten. Några bilder från när åk 4 arbetar med läsning och lässtrategier i ett arbete kopplat till vikingar. De har haft stor glädje av att kunna klassläsa Halvdan Viking genom Läshörnan. Bilderna visar en lektion där eleverna i grupp diskuterar texten, plockar ut svåra ord, ställer frågor på texten, sammanfattat etc.

 

Synpunkter från Rebbelberga skola 12 augusti 2019

Vi har tyvärr tagit beslutet att inte fortsätta med Läshörnan efter vårt testår. Vi har utvärderat användandet tillsammans med lärarna i 4-6, och kommer då fram till att de inte använder den digitala läsningen i så stor utsträckning att det känns försvarbart att köpa tjänsten. En snabb analys av detta visar på att våra lärare tycker sig ha vad de behöver i tryckt litteratur och att det materialet känns lättare att använda. Alla är dock positiva till Läshörnan som komplement.

 

Utvärdering – Vårt provår med Läshörnan

Vi har nu haft förmånen att prova digital läsning via Läshörnan i snart ett år. Anledningen till att vi ville prova digital läsning, hänger samman med att vårt mellanstadium flyttat till paviljonger och fått ett större avstånd till vårt bibliotek. Vi såg farhågor med detta, och ville säkerställa att våra elever även fortsättningsvis, hade ett rikt utbud av läsning. Läshörnan var en av åtgärderna, bokvagnar med utvald litteratur, en annan.

De lärare och elever som har använt Läshörnan, är positiva till tjänsten. En del klasser har valt att läsa en och samma titel, för att tillsammans kunna reflektera kring boken. Att ha tillgång till klassuppsättningar på ett enkelt sätt, upplevs som en av de största fördelarna. Många lärare ser det också som ett plus att alltid ha bra läsning till hands för eleverna. Boken finns alltid inom räckhåll och utbudet är ganska stort. Andra har använt Läshörnan vid läsgrupper. Då valdes en bok/grupp som eleverna fick läsa och arbeta med.

Åsikterna om att läsa på skärm varierar. En del elever gillad att läsa på datorn, andra tycker bättre om att läsa i bok. Ibland upplevde eleverna det lite klurigt med att sidorna inte alltid såg likadana ut på olika elevers datorer. Det försvårade för eleverna att hjälpa varandra om någon tappade bort sig under läsningen. Vi märkte också att intresset för Läshörnan var störst i början av vår testperiod. Allt eftersom månaderna gick, minskade användandet. Vår analys av detta är att tjänsten behöver marknadsföras regelbundet, för att inte falla i glömska.

Vid vår utvärdering av Läshörnan är en majoritet av de tillfrågade lärarna positiva och skulle gärna se tjänsten som ett komplement till annan läsning. Då det till sist handlar om kostnader och nödvändiga prioriteringar, faller valet dock på ytterligare satsning på bokvagnar med tryckt litteratur och den digitala läsningen kommer i andra hand.

Vi tackar för vårt provår!

 

Här kan du skapa ett testkonto i Läshörnan.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!