Eleverna i årskurs 7 – 9 på Centralskolan i Perstorp läser digitalt!

De har tillgång till Läshörnans 19 446 digitala böcker genom AV Media Skåne. Här kan du läsa deras tankar kring digital läsning.

Genom detta projekt skapar vi möjlighet för läsning med elever på fler sätt än tidigare. Projektet skapar möjlighet för digital läsning för samtliga elever vilket vi hoppas kommer skapa ett ökat intresse för läsning hos eleverna.

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!