Uppdaterad med utvärdering! Eleverna i årskurs 7 – 9 på Centralskolan i Perstorp läser digitalt!

De har tillgång till Läshörnans 19 446 digitala böcker genom AV Media Skåne. Här kan du läsa deras tankar kring digital läsning.

Genom detta projekt skapar vi möjlighet för läsning med elever på fler sätt än tidigare. Projektet skapar möjlighet för digital läsning för samtliga elever vilket vi hoppas kommer skapa ett ökat intresse för läsning hos eleverna.

 

Utvärdering

Lärarna har tipsat eleverna om läshörnan. Det lärarna i svenska har tyckt varit synd är att de titlar vi läser i helklass inte alltid funnits tillgänglig i Läshörnan. Men tillgången till digitalläsning har vi tyckt skapat ytterligare en arena för eleverna att ta till sig läsning och det har underlättat i vår strävan att göra läsning intressant och tillgängligt för alla. Att läsa böcker på en skärm har dock varit ovant för vissa elever. Vi har fått uppfattningen att vissa har sett det som positivt med möjligheten medan andra föredragit en traditionell bok. Vi är dock glada och tacksamma för möjligheten att vi fått prova på läshörnan under det här året.

Tack för vi fått deltagit!

 

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!