Så här tänker Parkskolan 4-9 i Osby, använda Läshörnan de får tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

“För att främja läsintresset, öka läsförståelsen och stimulera fantasin hos våra elever ser vi Läshörnan som ett fantastiskt komplement till vårt skolbibliotek”

7-9
• Läsprojekt 20 min om dagen. Eleverna läser minst 20 min varje morgon under 1-2 veckor.
• Ökat utbud av litteratur för elever med andra modersmål. Detta kan öka deras läsintresse.
• Bokläsningsprojekt i svenskundervisningen där vi har ökat utbud av litteratur vi kan arbeta med.

4-6
• Målet är att läsa 20 min 3 ggr/vecka för att väcka läslust, stimulera fantasi, öka läshastigheten samt öka elevernas ordförråd.
• Läsprojekt i undervisningen inom olika genrer. Både att pedagogerna styr val av bok och har boksamtal men även att öka den spontana läsningen hos eleverna med “fri” tillgång till litteratur.
• Fördelaktigt med ljudbok även för elever som inte har läs- och skrivsvårigheter och annars är berättigade det (legimus).

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!