Uppdaterad! Så här tänker Parkskolan 4-9 i Osby, använda Läshörnan de får tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

”För att främja läsintresset, öka läsförståelsen och stimulera fantasin hos våra elever ser vi Läshörnan som ett fantastiskt komplement till vårt skolbibliotek”

7-9
• Läsprojekt 20 min om dagen. Eleverna läser minst 20 min varje morgon under 1-2 veckor.
• Ökat utbud av litteratur för elever med andra modersmål. Detta kan öka deras läsintresse.
• Bokläsningsprojekt i svenskundervisningen där vi har ökat utbud av litteratur vi kan arbeta med.

4-6
• Målet är att läsa 20 min 3 ggr/vecka för att väcka läslust, stimulera fantasi, öka läshastigheten samt öka elevernas ordförråd.
• Läsprojekt i undervisningen inom olika genrer. Både att pedagogerna styr val av bok och har boksamtal men även att öka den spontana läsningen hos eleverna med “fri” tillgång till litteratur.
• Fördelaktigt med ljudbok även för elever som inte har läs- och skrivsvårigheter och annars är berättigade det (legimus).

 

Synpunkter från Parkskolan 27 maj 2019

I åk 4 har projektet bestått av att läsa och sedan göra recensioner av böckerna. De har även arbetat med boksamtal. Utvärderingen säger att eleverna i åk 4 tycker att utbudet är bra och det finns serier att välja på. Många elever uttrycker att de gärna läser även hemma. Eleverna uttrycker att de hade önskat att de kunde se redan i listan om det är en ljudbok eller en e-bok.  

I åk 5 har eleverna arbetat med genreläsning. De fick välja om de vill läsa eller lyssna på boken. Eleverna har även haft boksamtal efteråt. Recensionerna av böckerna har skett i grupp samt att de har illustrerat en egen bild till boken. Utvärdering visar på att eleverna väljer ljudbok framför e-bok samt att de tycker om att använda läshörnan även hemma.  

I åk 6 har vi skapat gemensamma bokhyllor i olika genrer, med olika svårighetsgrad på böckerna samt varierat ljudbok och e-bok. Därefter har eleverna blivit indelade i läsgrupper, bestående av 4 elever. Gruppen fick välja genre. Vi ville att alla genrer blev valda. Nu var det dags för grupperna att gemensamt välja vilken bok de ville läsa/lyssna på. Läsprojektet varade i 4 veckor och gruppen skulle tillsammans dela in boken i fyra delar, en del till respektive gång de träffades. Vi satte lässtopp och vid varje gång gruppen träffades skulle de ha med sig minst två reflektionsfrågor som de skulle diskutera tillsammans. Under läsningen och diskussionerna skulle även gruppen föra läslogg där de skrev upp sina reflektioner samt annat de undrade över under läsningens gång. När boken var utläst fick eleverna göra en utvärdering av vad de tyckte om läsningen. Vad de tyckte om att läsa ljudbok kontra e-bok. Eleverna säger att de föredrar ljudbok framför e-bok. De tyckte att e-bok var svårt att läsa eftersom många inte var indelade i sidor, och att det var svårt att läsa på skärmen. Många föredrar dock vanlig bok framför både ljudbok och e-bok.

8DE har eleverna läst/lyssnat på böcker via Läshörnan och därefter har eleverna skapat egna bokomslag. På baksidan kan man läsa en sammanfattning av boken och en kort faktatext om författaren. Utvärderingen i 7 – 9 visar att eleverna uppskattar att lyssna på böcker, t ex PMS-kossan är väldigt populär. Tyvärr funkar inte alltid tekniken som den ska. Eleverna är mindre positiva till att läsa på skärmen, de allra flesta vill hellre ha “en riktig” bok.  

 

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!