Ny struktur i Alfabetsplaneten

Ny struktur i Alfabetsplaneten Alfabetsplaneten har fått en ny och tydligare struktur i lärardelen. Lärardelen är nu indelad i Läs- och Skrivutveckling och Lekfullt lärande, som sedan är indelad i kategorier. Under Läs- och skrivutveckling finns Avkodning, Förståelse, Språklig struktur … Läs mer Ny struktur i Alfabetsplaneten