Hem Kurser & Träffar MEDIEKATALOG Våra tjänster Kontakt

 

    shutterstock_481687786-(1)-Konvert.jpg

Välkommen onsdagen den 8 mars!

På Läromedelsmässa 2017 möter du utställare med litteratur och teknik som uppmuntrar till moderna lärmiljöer.

12.30 - 14.00 Positivt ledarskap - en energikick, av Jim Thuresson

13.00 - 17.30 Utställning

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Seminarier

13.30 - 16.30 Fika serveras

NYHET! Registrera ditt besök här!

Genom registreringen kan du enkelt delge dina kontaktuppgifter till de utställare du önskar få mer kontakt med.

Förregistrera dig och kom snabbare in på mässan. (Registrering på plats kommer också att vara möjlig.)

NYHET! Seminarieprogrammet är ute  Läs mer och anmäl dig nu!

Vi ses på Yllan i Kristianstad

jim-2.jpeg

Inledningsföreläsning kl. 12.30 - 14.00

Positivt ledarskap - en energikick, av Jim Thuresson

Jim föreläser på ett mycket medryckande sätt om attityder och inställningar, mentala bilder, goda vanor och om att bygga självförtroende. Han har en otrolig energi och kunskap om barn- och ungdomsledarskap. Med erfarenhet som förbundskapten i basketboll under 25 år vill Jim införa humant ledarskap. "Det handlar om att ge beröm, ge positiva signaler och att bry sig om", säger Jim. Då skapar vi vinnande lag!

Jim Thuresson är till vardags idrottslärare. Han har också varit rådgivare i näringslivet, varit förbundskapten i basket och spelat basket i bl.a. USA. Att peppa människor hör till vardagen för Jim, som har en positiv livsinställning som är garanterat smittsam.

Anmäl dig här


Utställning kl. 13.00 - 17.30

ABA-Skol

Askunge Förlag

AV Media Skåne

AV Syd

Axiell Education

Beta Pedagog

Creaza

Edimia Education

Gleerups Utbildning

Hegas

Inläsningstjänst AB

Kikora

Lekolar

Liber AB

Lin Education

LRF Skolkontakten i Skåne

Lyreco

Lära förlag

Lärarförlaget

Lärarnas Riksförbund Kristianstad

Majemaförlaget

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier

Natur & Kultur

NE Nationalencyklopedin

Nypon förlag

Roslagstext förlag

Sanoma Utbildning

SICA Läromedel

Skogen i skolan

SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten

Studentlitteratur

Studi.se

Tengnäs Läromedel

UR

UtvecklingsPorten

Zioxi från Janssondata

Förbered ditt mässbesök och läs mer om utställarna här!

Fika kl. 13.30 - 16.30

Utställarna bjuder på kaffe/te och fikabröd.

Seminarierprogram  kl. 14, 15, 16 och 17

Anmäl dig till max ett pass i timmen och låt dig inspireras av utställarnas seminarier. Varje seminarium är gratis att deltaga på och varar i ca 45 min.

Kl. 14.00 börjar seminarium 1 - 4,

kl. 15.00 börjar seminarium 5 - 8,

kl. 16.00 börjar seminarium 9 - 12 samt

kl. 17.00 börjar seminarium 13 - 15.

1. Pedagogisk dokumentation genom digitala verktyg. Förskola

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som involverar barnen i dokumentationen. Dokumentationen blir ett redskap för att tillsammans med barnen se och diskutera det lärande som pågår. Dokumentationen gör också att vårdnadshavare får inblick i verksamheten och sitt barns lärande. Ta del av hur du genom dokumentationsverktyget Pluttra kan arbeta med den pedagogiska dokumentationen i förskolan. Föreläsare: Thomas Olsson & Åsa Einarsson, Lin Education

Jag anmäler mig

2. Hitta matematiken! Mondo och Matematikportalen. Årskurs 1 - 9

Mondo matematik ett helt nytt läromedel i matematik för hela grundskolan. Genom att låta eleverna tänka och tala matematik skapas en trygg grund för övningar och aktiviteter på egen hand. Det här är inspirerande matematik som du varierar med bildmaterial, diskussioner och resonemang. Matematikportalen är ett nytt helt digitalt läromedel för årskurs 1 - 9, som bygger på individualisering och är helt adaptiv. Utifrån varje elevs nivå individanpassas uppgifterna så att kunskaperna fördjupas och breddas. I Matematikportalen finns även färdiga årskursplaneringar som kan anpassas, och detaljerad statistik som ger dig en tydlig bild över din elevgrupp. Kom och få inspiration, cirkulationsexemplar och andra överraskningar! Föreläsare: Maria Kanstedt-Rylander, Gleerups Utbildning

Jag anmäler mig

3. Kunskapstjänster och digitala läromedel från NE, förskola - gymnasium

Vi har skapat ett ekosystem av digitala tjänster för lärare och elever från förskola till gymnasiet. I ekosystemet ingår våra åtta kunskapstjänster och en växande flora av digitala läromedel, tänkta att användas i symbios med varandra. Ett bättre lärande för att eleverna ska nå sina kunskapsmål. Kom och lär dig mer om NE:s digitala läromedel och alla våra åtta kunskapstjänster: Uppslagsverket, Play, Temapaket, Ordböcker, Världens religioner, Världens länder, Junior och E-språk. Vi ses där! Föreläsare: Marcus Nilsson, NE Nationalencyklopedin AB

Jag anmäler mig

4. Mötet med texten. Årskurs 7 - gymnasium/vux/SFI

Hur skapa en inkluderande läsundervisning? I seminariet tar Jenny Edvardsson avstamp i sin nyskrivna bok Mötet med texten. Hon visar hur hon arbetar med text och läsning i klassrummet för att skapa ökad läslust och motivation. Konkreta exempel varvas med teori och forskning. Föreläsare: Jenny Edvardsson, gymnasielärare, Lärarförlaget

Jag anmäler mig

5. Formativa processer i undervisningen genom det digitala läromedlet På Riktigt. Årskurs 1 - 9

Hur kan vi på allvar arbeta med formativa processer och hur kan tekniken förstärka elevers lärande på sättet som vi önskar genom digitalt innehåll framtaget av pedagoger runt om i Sverige? Föreläsare: Thomas Olsson & Åsa Einarsson, Lin Education

Jag anmäler mig

6. Upptäck Mera Matte. Årskurs 1 - 3

Inspiration kring att arbeta med ett digitalt läromedel i matematik för åk 1-3. Kom och prova på gemensamma och enskilda övningar som tränar färdigheter och förmågor. Föreläsare: Eva Johansson, förläggare,

Edimia Education AB

Jag anmäler mig

7. Med bingel tränar dina elever mer. Årskurs 1 - 6

Bingel är digital färdighetsträning för åk 1-6 med inslag av spel (spelifiering) som motiverar. Bingel är kopplat till Sanoma Utbildnings läromedel. Föreläsare: Pia Lindh, Kundansvarig, Sanoma Utbildning.

Jag anmäler mig

8. Det moderna skolbiblioteket - en viktig del av den digitala strategin. Grundskola - gymnasium/vux

Annci Gånvall arbetar som skolbibliotekarie i Trelleborg tillsammans med samtliga pedagoger i kommunen, utifrån att eleverna ska nå målen. ”Ett bra skolbibliotek är för mig ett ganska stort begrepp. Här ingår förstås det fysiska och digitala biblioteksrummet, men också olika kompetenser, som bibliotekarie, IKT-pedagog, specialpedagog, i centrum står den pedagogiska verksamheten, med utgångspunkt i läroplanen”, menar Annci. Trelleborg använder det pedagogiska skolbibliotekssystemet WeLib. Här blir boken alltid tillgänglig oavsett tid och plats och eleverna kan arbeta med läsning på olika sätt. Kom och lyssna när Annci berättar om sitt arbetssätt och de tankar hon har om skolbibliotekens roll i dagens skola. Föreläsare: Annci Gånvall, Axiell Education

Jag anmäler mig

9. Pedagogiska användningsområden med G Suite for Education. Grundskola - gymnasium/vux

Fler och fler skolor runt om i Sverige använder G Suite for Education i undervisningen. Under detta seminarium får du ta del av vilka pedagogiska möjligheter som Googles tjänster skapar och hur de kan nyttjas ur ett klassrumsnära perspektiv. Föreläsare: Åsa Einarsson, Lin Education

Jag anmäler mig

10. Digitalisera matten! Årskurs 4 - gymnasium, förberedelse- och introduktionsklasser

Att skolan digitaliseras mer och mer har inte undgått någon. Men i ett hav av digitala verktyg kan det vara svårt att veta hur man ska gå till väga och vad man egentligen ska digitalisera. Kikora fokuserar på den mest centrala delen av matematikundervisning – färdighetsträning. Matematik är annorlunda från andra ämnen, man måste lägga tid till övning för att bemästra och utveckla sina kunskaper. Men minst lika mycket tid som eleverna lägger på färdighetsträning måste även läraren sätta åt sidan till rättning, återkoppling och planering. I en vardag där tiden aldrig räcker till kan detta bli avgörande för kvalitén på undervisningen. Med Kikora får du automatiskt rättade rapporter och kan enklare kontrollera och planera undervisningen efter elevernas resultat. Kikora ger även eleverna direkt återkoppling i sina uträkningar för en mer självständig och motiverande färdighetsträning. Samtidigt finns över 30,000 uppgifter för både grundskola och gymnasium på 12 olika språk, så att alla elevers individuella behov täcks i ett och samma läromedel. På denna föreläsning får ni en introduktion i Kikoras kostnadsfria läromedel och hur man enkelt introducerar detta tidssparande och motiverande verktyg på 3 enkla steg. Föreläsare: Peter Skog, Kikora

Jag anmäler mig

11. Börja programmera med dina elever, Förskoleklass – åk 9

Blockprogrammering är ett lustfyllt, enkelt och lärorikt sätt att introducera programmering i alla årskurser. Det finns många verktyg med bra progression och ett pedagogiskt upplägg. Tips och goda råd om gratis webbtjänster och appar, så att ni kan köra igång ute på era skolor direkt. Föreläsare: Jenny Josefsson, AV Media Skåne

Jag anmäler mig

12. Premiär för Nya Cartoonist - skapa serier, årskurs F - gymnasium/vux

Nya Cartoonist gör "digital storytelling" ännu enklare för både elever och lärare. Kombination med uppgifter, verktyg, innehåll och nya Cartoonist möjliggör bättre inklusion för alla elever i klassrummet. Vi visar nya Cartoonist och hur arbetsflödet fungerar. (Alla AV Media Skåne medlemmar har tillgång till Cartoonist.) Föreläsare: Carl Morten Knudsen, Creaza

Jag anmäler mig

13. Låt barnen vara robotar! Förskola - förskoleklass

Låt barnen vara robotar och programmera varandra med hjälp av pilar och bilder. Detta är en jättebra introduktion till programmering på förskolan. Därefter kan barnen lära sig vidare med hjälp av olika appar där man använder enkel blockprogrammering. Enkla tips och inspiration som gör att ni kan börja programmera med barnen direkt när ni är tillbaka i verksamheten. Föreläsare: Jenny Josefsson, AV Media Skåne

Jag anmäler mig

14. Sociala medier bland unga, årskurs 3 - 9

Användning av olika sociala medier ökar bland unga och vi vuxna hänger inte riktigt med. Vilka sociala medier finns det och hur använder ungdomarna det? Vilka fördelar och nackdelar ser vi i användandet av sociala medier? Näthat och grovt språk ökar i och med möjligheten till anonymitet inom de sociala medierna. Hur ska vi rusta ungdomarna för den allt råare jargongen på nätet – förbjuda eller utbilda? Föreläsare: Anna Söderstjerna, AV Media Skåne

Jag anmäler mig

15. Vägen till effektiv läsinlärning för lite äldre elever, årskurs 6 - 9

De 7 stegen i denna läsmetod underlättar för eleven att knäcka den alfabetiska läskoden och utveckla läsförmågan till en läsning med bra flyt och god förståelse. Metoden används till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, särskoleelever, elever med svenska som andraspråk m.m. Till metoden finns läromedlet Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg. Föreläsare: Maj J Örtendal, Lära Förlag

Jag anmäler mig

För mer information kontakta Eva Martinsson, 0451 - 38 85 88.

Välkommen!

Twittra gärna #Laromedelsmassa2017

    RekLogoBlueLetters2.png

  

- Din resurs i skolan -

lillaaktuellt.gif
Se_nya_filmer-2.jpgNylitteratur.gifNyhetsbrev-2.gif

Nyhetsbrev-2.gif

Tips_pa_appar.gif
creaza.gif
ur.gif

AVFace.gif

twitter.gif

twitter.gif

twitter.gif
twitter.gif